Vzdělávání

Dlouhodobé vzdělávací programy

Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního umění

Již od roku 2002 probíhá v galerii stěžejní edukační projekt určený žákům základních a středních škol nazvaný Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního umění. Projekt umožňuje žákům a studentům karlovarského regionu zblízka poznat a pochopit různost a bohatství moderního českého výtvarného umění, vede je k citlivému vnímání výtvarných děl a přijímání individuality umělcova vidění světa bez obvyklých předsudků a bariér minulých generací. Vychovává uměním a nenahraditelnými zážitky z bezprostředního setkávání s originálními výtvarnými díly v jedinečném prostoru galerie vnitřně obohacuje a rozvíjí osobnost a estetické cítění žáků. Probouzí trvalý zájem o moderní výtvarné umění a tím přispívá k výchově potencionálních a poučených návštěvníků galerie. Do intenzívní a systematické spolupráce se školní mládeží se opakovaně zapojuje ročně několik stovek žáků a studentů. Forma interaktivních výchovně vzdělávacích programů ve stálé expozici s využitím pracovních listů má mezi žáky i jejich pedagogy velký ohlas a nadále pokračuje.

Dvouletý program pro žáky 4. / 5. ročníků

Dvouletý program pro žáky 4. ročníků (resp. 5. ročníků), během něhož se uskutečňují tři návštěvy žáků základních škol se odehrává ve stálé expozici galerie věnované Českému umění 20. století. Úvodní motivační návštěva je jednak obecně zaměřená na výtvarné umění, jeho druhy, žánry, a jednak soustředěná na krajinomalbu v českém výtvarném umění. Druhý díl je věnovaný především figurální tematice v malbě, kresbě i sochařství a třetí se soustřeďuje na abstraktní, konstruktivistické a konceptuální tendence ve výtvarném umění. Dopolední interaktivní program je vždy přibližně 2-3hodinový, děti se dozvídají spoustu informací o autorech a jejich dílech a věnují se také jednoduchým tvůrčím činnostem, inspirovaným danou tematikou. Program koncipuje a realizuje Lenka Tóthová.

Projekt graficky zpracovaných pracovních listů
Projekt, využívající zajímavě graficky zpracovaných pracovních listů, je určen také studentům středních škol. V jeho rámci probíhá individuální spolupráce s pedagogy, kteří projeví zájem. Jejich konkrétním požadavkům je pak přizpůsobena koncepce programu. Připravuje a realizuje jej Božena Vachudová.
Krátkodobé vzdělávací programy

Dílny, workshopy, ...

Interaktivní programy

pro základní školy jsou většinou 90timinutové programy, hravou formou přibližující vybrané výstavní projekty. Forma je různorodá, téměř vždy obsahuje komentovanou prohlídku výstavy informující o autorech a jejich originálních výtvarných přístupech. Každý program je zpestřen tvůrčími výtvarnými činnostmi, hrami, práci s pracovním listem a jinými pomůckami, aby byl pro děti zajímavý a pestrý. Program je určen vždy jen jedné třídě a je potřeba jej rezervovat na č. 734788028 nebo na emailu tothova@galeriekvary.cz

Zážitkové artefiletické dílny

jsou zhruba tříhodinové interaktivní programy pro max. 20 osob soustředěné na dané téma. Dílny umožňují vnímat umělecká díla hlouběji a soustředěněji prostřednictvím vlastní tvorby a z nich vyplývajících vlastních zážitků. Jejich prostřednictvím se daří blíže pronikat k tajemstvím děl, pochopit originální tvůrčí přístupy a podněty autorů. Kromě seznámení s autorem a okolnostmi tvorby je program je prostoupen tvůrčími činnostmi výtvarnými i literárně dramatickými. Jejich nezbytnou součástí je zpětná reflexe, někdy až terapeutického charakteru. Dílny jsou pořádány pro studenty i pro dospělou veřejnost a realizují je Lenka Tóthová a externí lektorka Jana Lieblová. Programy pro studenty je nutno rezervovat na č. 734788028 nebo na emailu tothova@galeriekvary.cz

Kontaktní osoba

Detaily o vzdělávacích akcích a registrace

MGR. LENKA TÓTHOVÁ
edukátorka