Historie Becherovy vily

Plán výstavby Becherovy vily
1912
1912
Nejvýraznější stavbou, která uzavírá před první světovou válkou slavnou vilovou čtvrť Westend v Karlových Varech je Vila Becher. Zastavovací plán na výstavbu vily Gustava Bechera byl vypracován v roce 1912. V září téhož roku zpracoval známý karlovarský architekt Karl Heller celkový projekt novostavby. Částečně přepracovaný projekt z ledna 1913 byl následně 15. února 1913 schválen a poté se ihned začalo se stavbou. Stavební práce totiž v lázeňském městě mohly být prováděny pouze v podzimním a zimním období, aby nerušily lázeňskou sezónu.
Vila becher 20. léta
1914
1914
Vila Becher byla dokončen v následujícím roce 1914. Byla řešena vysloveně jako rodinná vila z počátku 20. století, budovaná s ohledem na zajištění komfortního a moderního bydlení i patřičné reprezentace svých stavebníků a hlavně vlastníků – rodiny Becherů. Dvoupodlažní budova s mansardovým podkrovím byla postavena na vcelku pravidelném čtvercovém půdorysu, z něhož vystupují pouze oblé tvary zahradního schodiště a zimní zahrady. Do vily byly původně naprojektovány dva vstupy – východní a severní. Severní se využívá dodnes a vytváří mimořádně reprezentační entrée. Na jihovýchodním nároží vyčnívá válcová věž vrcholící osmibokým nástavcem a zastřešená jehlancovou střechou. Obvodový plášť objektu byl v duchu rané moderny velice střídmý. Sokl byl proveden z kyklopského zdiva, které tvoří mohutnou podnož budovy. Plocha fasády byla opatřena tvrdou šlechtěnou omítkou imitující kámen. Při stavbě vily bylo využito soudobých technických novinek, mezi které patří například venkovní rolety, které se obsluhovaly z interiéru, nebo jedno z prvních ventilačních zařízení. Kompozice vnitřního uspořádání vychází z atriového řešení se střední halou, v obou podlažích otevřenou galeriemi a osvětlovanou vrchním světlíkem. V průčelí haly tryskala fontánka vyskládaná z mozaiky evokující mihotání světla na vodní hladině.
Becherovi v jídelně
1921
1921
Gustav Becher zemřel 19. února 1921. Rodinnou vilu Becherů poté získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu / Verein für chemische und metallurgische Production z Ústí nad Labem. Nadále však byl objekt nazýván Vilou Becher. V roce 1928 vestavěl Spolek pro chemickou a hutní výrobu do suterénu vily vinný sklep, který navrhl karlovarský stavitel Fridrich Seitz. Za druhé světové války pak bylo ve vile Gustava Bechera umístěno krajské velitelství SS.
Velitelství SS v Becherově vile
1938 - 1945
1938 - 1945
Za druhé světové války bylo ve vile Gustava Bechera umístěno krajské velitelství SS.
Pionýrák v Bechově vile
1945
1945
Po roce 1945 byla Vila Becher znárodněna a od roku 1951 do roku 1987 sloužila jako Dům pionýrů a mládeže, poté byla delší dobu uzavřena.
Chátrající zimní zahrada
1987
1987
V období Sametové revoluce byla vila opuštěna a nepoužívána
Becherova vila před rekonstrukcí
2009–2011
2009–2011
Vilu Becher zachránil až převod Ministerstva školství České republiky do majetku Karlovarského kraje. Pro vysokou architektonickou a umělecko-historickou hodnotu objektu byla Vila Becher restaurována a upravena na interaktivní galerii pro mladé výtvarníky se zaměřením na činnost vzdělávací, výstavní, uměleckou, reprezentační a ubytovací.
Náklady na rekonstrukci činily 88,7 milionu korun, přičemž 77,6 milionu korun z této částky představovaly dotace.
Becherova vila po rekonstrukcí
2011 -
2011 -
Konají se zde výstavy moderního a současného výtvarného umění, workshopy a umělecké dílny. V suterénu vily jsou ateliéry, společenský sál a výstavní prostory. Dále je v budově na panelech prezentována historie rodu Becherů i vznik vilové čtvrti Westend v Karlových Varech.