Publikace

Dráhy: Karel Prášek

ISBN 978-80-88319-43-6
text: M. Dostál
graf. úprava: K. Scherzer
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

skládačka 8 stran, náklad 500 ks., cena 20 Kč,-
         
  

Play it again: Studio Najbrt

ISBN 978-80-242-8323-4
koncept a graf. design: Z. Lednická
text: M. Nanoru
redakce: M. Nanoru, B. Antonová
překlad: M. Kopicová
foto: T. Stano, A. Holý, V. Jirásek, J. Veselka, M. Jaroš, T. Tesař, M. Šeba
tisk a vazba: Tiskárna Helbich, Brno
152 stran, anglicky, náklad 500 ks., cena 370,- Kč.

JIŘÍHO ŠALAMOUNA: MAXIPES FÍK a jiné psí kusy

ISBN 978-80-88319-39-9
text: T. Zemánková
graf. úprava: K. Scherzer, B. Šalamounová
foto: L. Drtina a Studio Petr
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

skládačka 8 stran, angl., náklad 500 ks., cena 20,- Kč.

Zbyněk Sekal: Kresby a komorní plastiky

ISBN 978-80-88319-38-2
text: D. Slavíková
graf. úprava: K. Scherzer
foto: J. Wendler
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.
          
skládačka 8 stran, náklad 500 ks., cena 20,- Kč.

SEXIES ! Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let

ISBN 978-80-88319-41-2
text: M. Dostál
graf. úprava: F. Dvořák
foto: O. Palán, archivy AJG, GAVU Cheb, nakl. Kant, M. Dostál
tisk: KANT, Praha

50 stran, cena 125,- Kč.

 Sexies! Figurální psychedelie 60. a 70. let

ISBN 978-80-88319-37-5
text: M. Dostál
foto: COLLETT Prague/Munich (O.Palán, O.Polák), AJG, GAVU Cheb
graf. úprava: K. Scherzer
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

skládačka 16 stran, náklad 1000 ks., cena 30,- Kč.

Karlovarský salon 22/2

ISBN 978-80-88319-36-8
text: H.Jásková, J.Samec, B.Vachudová
foto: J.Wendler, J.Hubatka, H.Jásková, Moser a.s., archiv autorů
graf. úprava: J.Samec jr.
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

skládačka 16 stran, náklad 800 ks.

Jiří JUN: Neustálé hledání

ISBN 97880-88319-35-1
text: J. Jun, J. samec, B. Vachudová
foto: J. Wendler a archiv autora
graf úprava: K. Scherzer
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

60 stran, náklad 500 ks, cena 125,- Kč

Pavel Knapek: čáry – stíny – duše
SBN 978-80-88319-33-7
texty:J.Samec, P.Knapek, B.Vachudová,
M.Klasová, J.Valoch, I.Neumann
foto: B. Hořínek, Z. Knapková
graf. úprava: F. Steker
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

60 stran, náklad 400 ks,cena 180,- Kč

Anna Kopková: PaLidi

SBN 978-80-88319-34-4
text: T. Vlček
foto: A. Š. Kopková
graf. úprava: vendulaz.com
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

skládačka 8 stran, náklad 300 ks

Malíři světového jména: Jiří (Georges) Kars Otakar Kubín – Coubine

SBN 978-80-88319-32-0
text: Rea Michalová
foto: archiv galerií a soukromníků
graf. úprava: Ivan Pelc
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

40 stran, náklad 400 ks, cena 125,- Kč

Lenka Sárová Malíská: Přesahy

SBN 978-80-88319-31-3
text: J. Samec
foto: J. Wendler a rchiv autorky
graf. úprava: J. Samec jr.
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

náklad 600 ks, 60 stran, cena 150,- Kč

Alena Kupčíková: Křídla z rubínu

SBN 978-80-88319-27-6
text: M. Šárköziová
foto:A. Lhotáková,B.Hořínek,T.Krist,M.Říha,M.B.Pticen, Š.Látal,T.Nosil,D.Šperl,J.Matěk, A.Kupčíková
překlad: A. Krömerová, J. Ingle
graf. úprava: A. Kupčíková
tisk: Profi-tisk group s.r.o.

200 stran, anglicky, náklad 700 ks, cena 200,- Kč

František Skála: Hnědá duha / Brown Rainbow

ISBN 978-80-88319-28-3
text: Michal Ajvaz
koncepce katalogu: F. Skála, E. Skálová
foto: Martin Polák
překlad: Lucie Vidmar
grafická úprava: Eva Prokopová
tisk: Tiskárna Median, s. r. o.

52 stran, anglicky, náklad 800 ks, cena 150 Kč

Jiří Trnka a další tvůrci z jeho rodiny

 

ISBN 978-80-88319-29-0
text: J. Samec
foto: J. Wendler
graf. úprava: Perfect Planet, s.r.o.
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.skládačka 8 stran, náklad 600 ks, cena 20,- Kč

Petr Pavlík: Poutnice v nesnázích

ISBN 978-80-88319-25-2
text: J. Samec
foto: J. Wendler, L. Švarc
graf. úprava: J. Samec ml.
tisk: Median, s.r.o.skládačka 8 stran, náklad
 600 ks, cena 20,- Kč

 

Jaroslava Pešicová: Jeviště nekonečných příběhů

 

ISBN 978-80-88319-23-8
text: MgA. M. Šárköziová
foto: archiv Galerie umění Karlovy Vary
graf. úprava: PROTEBE live
tisk: Tiskárna Median s.r.o.skládačka 8 stran, náklad 600 ks, cena 20,- Kč

 

Tomáš Bím: Ohlédnutí II

 

ISBN 978-80-88319-22-1
text: J. Samec
foto: Z. Lhoták, D. Franklin
graf úprava: J. Samec ml.
tisk: Median, s.r.o.skládačka 8 stran, náklad 400 ks

 

Ludmila Padrtová: Krajinou k abstrakci

 

ISBN 978-80-906816-6-8
text: Z. Primus
překlad: S. von Pohl
foto: S. Kožený, L. Čuřík
graf. úprava: J. Zachariáš-Atelijéur Půda
tisk: Atelijéur Půda224 stran, anglicky, cena 700,- Kč

 

Vladislav Mirvald: Dnes přilétli špačkové

 

ISBN 978-80-88319-22-1
text: J. Samec
foto: Z. Lhoták, D. Franklin
graf úprava: J. Samec ml.
tisk: Median, s.r.o.skládačka 8 stran, náklad 400 ks

 

Publikace 2020

 

            Jan Steklík
            KresbyISBN 978-80-88319-20-7
text: D. Slavíková
graf. úprava: E. Prokopová
tisk: Median s.r.o.skládačka 8 stran, náklad 400 ks, cena 20,- Kč

 

            Život bez rukávů
            Deník Josefa Jíry z let 1970/1971
            s předmluvou Bohumila Hrabala
            ISBN 978-80-88319-11-5
texty: B.Hrabal, J.Jíra, Z. Štěpanovičová
redakce: Z. Štěpanovičová
            jazyková korektura: E. Laurinová
graf. úprava: R. Karpaš
foto: GHMP, Galerie Středočeského kraje,
GU Karlovy Vary, GAVU Cheb, NG Praha,
OG Liberec, Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích
tisk: EUROPRINT a.s., Praha
80 stran, cena 250,- Kč

 

            Emil Filla & Mánesáci na Malši

ISBN 978-80-88319-19-1
text: T. Vlček
překlad: D. Livingstone
foto: Národní galerie Praha,SGVU Litoměřice,GU
Karlovy Vary,Západočeská galerie v Plzni,AJČG
Hluboká,OGL Liberec,VČG Pardubice,GAVU Cheb,
Galerie KODL
graf. úprava: F. Vlček, T. Vlček,
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.
60 stran, anglicky, náklad 400 ks, cena 180,- Kč

 

            Adéla Matasová
            DialogISBN 978-80-88319-21-4
text: M. Šarköziová
foto: archiv GU Karlovy Vary
a Galerie Klatovy/Klenová
graf. úprava: F. Steker
tisk: Tiskárna Median s.r.o.skládačka 8 stran, náklad 400 ks, cena 20,- Kč

 

             PRAVDA – KRÁSA – POSEDLOST / 2
             Osobnosti české moderny
             2.pol. 20.st. ze sbírek galerieISBN 978-80-88319-18-4
text: B. Vachudová
foto: B.Hořínek, archiv galerie
graf. úprava: I. Pelc
tisk: Tiskárna Median s.r.o.skládačka 8 stran, náklad 500 ks, cena 20,- Kč

 

            MILAN MAUR
ZÁZNAMY / RECORDS
ISBN 978-80-88319-17-7
text: J. Samec, CV z archivu Milana Maura
foto: B. Hořínek, M. Maur, V. Maur, J. Wendler
graf. úprava a sazba: J. Samec jr.
překlad: R. Peteříková
tisk: Tiskárna Median, s. r. o.
koncepce katalogu: J. Samec, J. Samec jr.60 stran, anglicky,náklad 400 ks, cena 150,- Kč

 

            Objevené bohatství
            Grafická tvorba Walthera Klemma a
            Carla Theodora ThiemannaISBN 978-80-88319-16-0
text: Božena Vachudová
překlad: Gabriela Kalinová
foto: Bořivoj Hořínek
grafická úprava: Ivan Pelc
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.skládačka 8 stran, ČJ, NJ, 400 ks, cena 20 Kč

 

            PRAVDA – KRÁSA – POSEDLOST
            Osobnosti české moderny
            1.pol. 20.st. ze sbírek galerieISBN 978-80-88319-15-3
text: B. Vachudová
foto: archiv galerie
graf. úprava: I. Pelc
tisk: Tiskárna Median s.r.o.skládačka 8 stran, náklad 800 ks, cena 20,- Kč

 

             Ivan Kljun
             a osobnosti ruské avantgardyISBN 978-80-88319-12-2
texty: B. Vachudová, J. Samec, J. Rejgehr
překlad: D. Livingstone
foto: J. Wendler
graf. úprava a sazba: I. Pelc
tisk: Median s.r.o.60 stran,anglicky, cena 200,- Kč

 

             KARLOVARSKÝ SALON 2020

ISBN 978-80-88319-10-8
text: J. Samec
foto: J. Wendler, archiv autorů a galerie
graf. úprava: J. Samec jr.
tisk: Median s.r.o.

24 listů, náklad 400 ks