Putování za tajemstvím obrazů a soch I

Program pro žáky 8 – 14 let obsáhne interaktivní prohlídku nové stálé expozice českého umění 20. století a také hravé aktivity inspirované vystavenými díly.
V karlovarské galerii umění je připraven zhruba dvouhodinový výchovně vzdělávací interaktivní program k nově otevřené stálé expozici českého umění 20. století. Výstava prezentuje více než stovku maleb a sochařských děl našich nejvýznamnějších výtvarných umělců. Jedná se o velice rozmanitou přehlídku uměleckých děl a program je připraven k její první části, k umění 1. poloviny 20. století (J. Čapek, A. Procházka, J. Zrzavý, P. Kotík, V. Špála, E. Filla, J. Šíma, ad.). Kromě stručné informace  o galerii a jednotlivých malířských žánrech je pro děti připraven velmi poutavý pracovní list se spoustou zajímavých tvůrčích úkolů (žáci musí umět číst a samostatně pracovat). V druhé části programu (a dle časových možností školy) pak děti využijí hravé prvky inspirované výstavou a budou tvořit inspirováni díly českého umění 20. a 21. století.  Na program je nutná rezervace u Lenky Tóthové na tothova@galeriekvary.cz nebo telefonicky 734 788 028.
Datum
  • 01.01.2024 - 31.12.2024

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Edukátorka
  • Lenka Tóthová