Jaroslav Horálek - Zápas s drakem

Malířská tvorba Jaroslava Horálka (1954-1991) vznikla během pouhých deseti let. Jeho nezkrotná malířskost, cit pro dramatickou barevnost a zároveň niterný zájem o lidský úděl jej vedly cestou porozumění, pochopení a poznávání.