Milan Maur – Záznamy

Výstava přiblíží všechny důležité etapy uměleckého vývoje jubilujícího Milana Maura (1950), ojedinělé osobnosti západočeského výtvarného života. Významný konceptuální umělec ve své tvorbě zaznamenává přírodní děje – let motýlů, posuny stínů vržených přírodninami či opadávání listů. Fenomén času i světla a stínu hraje důležitou roli v autorově tvorbě, ať už pracuje s kresbou, malbou či fotografií. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Karlovy Vary.