Znak – struktura – životní prostor / ZEICHEN – STRUKTUR – LEBENSRAUM

Výstava připravená ve spolupráci s Kunstvereinem Hochfranken v Selbu v rámci česko-německého programu MY 2 / WIR 2 bude prezentací tři českých a tří německých umělců (Karel Kocourek, Milan Maur, Pavel Štýbr, Hubert Huber, Sabine Richter, Diet Sayler). Všichni autoři svébytně využívají fotografických postupů a prostřednictvím archetypálních znaků sdělují své vidění světa.