Mapa světa Karla Teigeho

Výstava prezentuje Karla Teigeho (1900–1951) jako výtvarného teoretika, organizátora, umělce, typografa a vůdčí osobnost evropské avantgardy. Jedna část představí Teigeho vlastní umělecká díla od raných počátků až po surrealistické koláže s erotickým nábojem, druhá část pak výběr malířských děl Tvrdošíjných, Devětsilu či Skupiny surrealistů v ČSR, tedy umělců, jejichž tvorbě se Teige teoreticky věnoval.


100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů 27.10.2018 — 31.12.2019