Výtvarní umělci na keramické škole (1945 – 1995)

Výstavní projekt představí zástupce generace tzv. „prvního sledu“, kteří nastoupili jako výtvarní pedagogové na zdejší keramickou školu po II. světové válce v rámci osídlování pohraničí. Zároveň seznámí s generací, která pomohla této škole získat prestižní renomé uměleckého učiliště v šedesátých a následně až do začátku devadesátých let 20. století.
Výstava se uskutečňuje v rámci oslav 150. výročí založení původní keramické školy, dnes Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Odborná škola pro potřeby keramického průmyslu vznikla v roce 1882 ve Znojmě a v nové Československé republice byla roku 1922 přestěhována do Karlových Varů. Od té doby tato pedagogická instituce s cílem vychovávat nové odborníky pro rozvoj porcelánové a keramické produkce především ve zdejším kraji prošla nelehkým vývojem, který byl ovlivněn historickými událostmi 20. století. Keramická škola svým inspirujícím prostředím lákala mnohé umělce – keramiky, ale i malíře, sochaře či grafické návrháře a umožňovala jim obohatit uměleckou činnost o pedagogické působení. Výstava připomíná dnes téměř zapomenuté pedagogy, mnohdy akademicky vzdělané osobnosti, které rozvíjely odbornou výuku na škole (Eduard Schickl, Jan Šafránek, Jiří Kemr, Jan Samec st., Jan Lichtág, Ludmila Vojířová, František Boček, Břetislav Werner). Od roku 1957 na nově zřízeném oboru Výtvarného zpracování keramiky působili keramik Vlastimil Květenský a sochař Miroslav Strnad, ale také věhlasný Jaroslav Ježek či Karolína Šimčíková, Miloš Hana i dodnes vyučující Jiří Špís. Završující část výstavy tvoří díla autorů, kteří na školu nastupovali v 80. a 90. letech 20. století (Pavel Knapek, Jaroslav Vlasák, Jiří Jindříšek, Václav Balšán, Jan Samec, Jiří Kožíšek). Někteří z nich stáli u zrodu nových specializovaných oborů grafického designu či fotografie, které na škole dodnes úspěšně fungují (František Steker, Jiří Pelc, Bořivoj Hořínek). Výstava dokládá, jak úzce byla škola díky umělcům – pedagogům propojena s rozvojem uměleckého života v Karlových Varech a regionu v letech 1945 až 1995.
Datum
  • 03.11.2022 - 01.01.2023

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Vernisáž
  • 03.11.2022 17:00

Tisková zpráva