Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě

Obrazy, plastiky, happeningy a instalace z díla generace umělců narozených v letech 1939 - 1953. Výstava představuje tvorbu, která v reakci na krize moderní doby hledala a objevovala nové možnosti výtvarného umění. Prezentována budou díla J. Beránka, M. Blabolilové, K. Gebauera, I. Kafky, M. Knížáka, J. Kovandy, J. Načeradského, V. Nováka, P. Pavlíka, J. Sopka, V. Stratila, J. Svobodové, M. Šejna, P. Štembery a dalších.
Výstava představuje české umění generace narozené v letech 1939 – 1953. Jedná se o umění vybrané třicítky autorek a autorů, kteří vstoupili do kultury v době normalizace; umění, jež bylo v důsledku hlubokých civilizačních a kulturních, sociálních a politických rozporů často přehlížené a oficiálními institucemi komunistického režimu mnohdy odsuzované či dokonce zakazované. Výstavní soubor tvoří díla dvou základních tendencí výtvarného umění od poloviny 60. let až do současnosti. Na jedné straně jsou vystavena díla z oblasti tradičních druhů tvorby – malby a plastiky především z hnutí nového realismu, minimal artu, akčního umění, společně s projevy strukturálních tendencí. Na druhé straně jsou zde prezentovány konceptuální přístupy k umění zastoupené fotografiemi, objekty a instalacemi dokládajícími akce z oblastí happeningů a performancí. Výstavní soubor představuje širokou škálu výtvarných projevů, které reagovaly na krizi tehdejší doby. „Výstava Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě dokládá snahy představené generace obnovit novými prostředky hodnoty přirozeného světa, který se tehdy stal světem absurdity. Zároveň představuje generační úsilí znovu definovat principy tvorby ze své podstaty, vzdorující dogmatické ideologii komunistického režimu.“ (Tomáš Vlček) Výstavní projekt je připraven ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou.
Datum
  • 21.04.2022 - 06.06.2022

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary

Kurátor
  • Tomáš Vlček

Vernisáž
  • 21.04.2022 17:00

Produkce
  • Hana Jásková

Tisková zpráva