Stuckisté v Ostrově

Společná výstava britských a českých stuckistů byla jednou z referenčních výstav, které doprovodili loňské benátské Bienále výtvarného umění. Nyní se koná jejich česko-britská výstava v Letohrádku v Ostrově, letní destinaci Galerie umění Karlovy Vary. Zdejší prostředí manýristického letohrádku je pro stuckistickou výstavu jako stvořené.   Stuckismus, který se zrodil v kontextu historie anglického umění a z něhož čerpá podněty, zaujal i řadu tvůrců mimo britské ostrovy. Speciální odezvu pak zažil v České republice, což je kvitováno se zvídavým a překvapivým zájmem v anglických odborných kruzích. Svědčí o tom zařazeni českých stuckistů Jiřího Hauschka a Jaroslava Valečky do publikace doyena britských dějin umění Eduarda Lucie-Smithe Moments in Art Since 1945, vydané v prestižní edici World of Art nakladatelstvím Thames&Hudson v Londýně v roce 2020 ve svém čtvrtém, doplněném, vydání. Jiří Hauschka zde má celostránkovou reprodukci, což je zajisté velkým úspěchem.   Je tedy logickým krokem, že se čeští i britští stuckisté výstavně setkávají, a přispívají tak k poznání jedné z větví současné malby, která je v některých ohledech přehlížena konceptuálně excentrickými názorový směry. Setkává se však, paradoxně, s patrným zájmem uměnímilovné veřejnosti, která oceňuje v tradici zakořeněnou malířskou strategii a její peripetie rozvoje v současnosti. Z české strany se výstavy zúčastní již zmínění Jiří Hauschka a Jaroslav Valečka a také Markéta Urbanová. Doplní tak sestavu referenčních britských stuckistů, jakými jsou kupříkladu Charles Thompson a Joe Machine, čímž dojde k mezinárodní spolupráci, kterých není v souvislosti s českými umělci zrovna nadbytek. Výstava také otevírá diskusi o potenci čerpání podnětů pro současné umění z historicky prověřených zdrojů a stává se tak jistou, ale pozitivní, uměleckou kontroverzí a malířskou jistotou v rozbouřeném moři aktuálních uměleckých stylů.
Datum
  • 14.07.2023 - 01.10.2023

Místo konání
  • Letohrádek Ostrov

Kurátor
  • Martin Dostál

Vernisáž
  • 13.07.2023 17:00

Tisková zpráva