Malíři světového jména – Jiří (Georges) Kars a Otakar Kubín-Coubine

Výstava prezentuje výběr tvorby dvou významných představitelů meziválečné moderny, patřících k tzv. Pařížské škole. Oba patří k nemnoha umělcům z českého prostředí, jejichž jméno má světový zvuk. Výstavu podpořilo MK ČR.
Výstava představuje v poutavé konfrontaci reprezentativní výběr tvorby dvou generačních vrstevníků, kosmopolitních představitelů meziválečné moderny, patřících k tzv. Pařížské škole (École de Paris): Jiřího (Georgese) Karse a Otakara (Othona) Kubína–Coubine. Oba patří k nemnoha umělcům z českého prostředí, jejichž jméno má světový zvuk. V dobách největší slávy, ve dvacátých a třicátých letech, vystavovali v proslulých galeriích, například u Berthe Weillové (galeristiky, která mimo jiné uvedla na trh s uměním Pabla Picassa a Henri Matisse, stejně jako uspořádala jedinou výstavu Amedea Modiglianiho za jeho života) a jejich díla se dostala do významných sbírek po celém světě. Jejich životní a tvůrčí východiska byla však poněkud odlišná. Výstavní projekt zajímavou komparací představí podobnosti i rozdílnosti obou zmíněných význačných osobností meziválečného umění v bohatém výběru z deseti galerijních i soukromých sbírek. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a doprovází ji katalog, který připravila autorka výstavního projektu PhDr. Rea Michalová.


Datum
  • 17.09.2021 - 14.11.2021

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary

Kurátor
  • Rea Michalová

Vernisáž
  • 16.09.2021 17:00

Tisková zpráva