Ludmila Padrtová – Krajinou k abstrakci

Výstava pořádaná ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií a Regionálním muzeem v Kolíně představí pozapomenutou představitelku abstraktního malířství, která od 50. let 20. století experimentovala v ústraní bez možnosti prezentovat svá díla v oficiálních galeriích. Autorka proslula tvorbou drobných tušových kreseb a pastelů v lyrizovaném tvarosloví, a také koláží.
Výstava Ludmily Padrtové (1931 – 2016) se snaží splatit dluh autorce, která se jako jedna z prvních u nás vyjadřovala abstraktním výtvarným jazykem. Výstavní soubor představuje zhruba tři stovky děl nevelkých rozměrů, ale velkého významu. Značná část z nich totiž vznikla v tuhých 50. letech, kdy umění vládl pevnou rukou socialistický realismus, kdy přízvisko abstraktní bylo zapovězené a kdy se díla tohoto druhu z ideologických důvodů nesměla vystavovat. Téměř stranou zájmu talentovaná, nesmělá a neprosazující se Ludmila Padrtová, pocházející z kraje jihočeských rybníků, svou průkopnickou tvorbou otevřela cestu k abstrakci a informelu 60. let. Autorka se umění věnovala v 50. letech a pak už jen několik málo let před smrtí. Doménou tvorby z 50. let byly jemné lyricko-abstraktní kresby, vesměs drobných formátů, v nichž experimentovala s vymývanými a rozpíjenými tušemi. V její pozdější tvorbě zaujmou také koláže kombinované s pastely mnohdy ve výrazně kontrastních barvách, často s námětem krajiny. Krajiny a přírodní především vodní motivy jsou obsahem i mnoha barevných fotografií z 80. let 20. st., mnohé z nich jsou vystaveny poprvé. Premiérově je prezentován i velmi početný soubor menších kreseb a větších maleb na plátně z let 2014 – 2015. I zde autorka experimentovala především s barevnými tušemi a využila přitom jako podkladu použitá stará prostěradla. K výstavě Ludmila Padrtová – Krajinou k abstrakci je vydána reprezentativní stejnojmenná publikace Zdenka Primuse, který koncepčně připravil výstavní projekt v Karlových Varech i jeho reprízy v Kolíně a Českých Budějovicích.Datum
  • 23.04.2021 - 20.06.2021

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary

Kurátor
  • Zdenek Primus

Autorka
  • Ludmila Padrtová

Produkce
  • Hana Jásková

Tisková zpráva