Krátkodobé programy

Galerie umění připravuje k vybraným krátkodobým výstavám interaktivní programy a zážitkové dílny. Interaktivní programy pro základní školy jsou většinou 90timinutové programy, hravou formou přibližující vybrané výstavní projekty. Forma je různorodá, téměř vždy obsahuje komentovanou prohlídku výstavy informující o autorech a jejich originálních výtvarných přístupech. Každý program je zpestřen tvůrčími výtvarnými činnostmi, hrami, práci s pracovním listem a jinými pomůckami, aby byl pro děti zajímavý a pestrý. Program je určen vždy jen jedné třídě a je potřeba jej rezervovat na č. 734788028 nebo na emailu tothova@galeriekvary.cz   Zážitkové artefiletické dílny jsou zhruba tříhodinové interaktivní programy pro max. 20 osob soustředěné na dané téma. Dílny umožňují vnímat umělecká díla hlouběji a soustředěněji prostřednictvím vlastní tvorby a z nich vyplývajících vlastních zážitků. Jejich prostřednictvím se daří blíže pronikat k tajemstvím děl, pochopit originální tvůrčí přístupy a podněty autorů. Kromě seznámení s autorem a okolnostmi tvorby je program je prostoupen tvůrčími činnostmi výtvarnými i literárně dramatickými. Jejich nezbytnou součástí je zpětná reflexe, někdy až terapeutického charakteru. Dílny jsou pořádány pro studenty i pro dospělou veřejnost a realizují je Lenka Tóthová a externí lektorka Jana Lieblová. Programy pro studenty je nutno rezervovat na č. 734788028 nebo na emailu tothova@galeriekvary.cz  
Datum
  • -

Místo konání
Kurátor
  • Bc. Hana Jásková