Komentovaná prohlídka výstavy Sedm dekád I

vstupné 70 Kč
První částí stálé expozice z 1. poloviny 20. století provede kurátorka sbírek karlovarské galerie Božena Vachudová
Nová stálá expozice karlovarské galerie umění prezentuje více než stovku špičkových malířských a sochařských děl českého umění 20. a 21. století. Vystavený soubor je přehlídkou skutečných chef-d'oeuvrů klasiků českého moderního umění i současných autorů. První díl komentované prohlídky se soustředí na starší umění 1. poloviny 20. století. Kurátorka galerijních sbírek Božena Vachudová přiblíží životní a tvůrčí peripetie provázející vznik děl A. Slavíčka, J. Preislera, J. Štursy, B. Kubišty, J. Zrzavého, J. Čapka, E. Filly, J. Šímy, Toyen, K. Lhotáka, F. Hudečka, ad. zastoupených autorů. Ve stručném přehledu nastíní vývoj dějin českého výtvarného umění prostřednictvím reprezentativního výběru obrazů a sochařských děl z bohatých sbírek galerie.
 
Datum
  • 14.03.2024 - 14.03.2024

  • 17:00

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6