Karlovarský salon 22/2

Výstava představí malířskou, sochařskou, kresebnou, designovou, grafickou i fotografickou tvorbu 46 autorů. Navazuje na benefiční KARLOVARSKÝ SALON 2020, přičemž každý z původních 23 umělců si tentokrát mohl přizvat jednoho autora z Karlovarského kraje či někoho, kdo má ke zdejšímu regionu vztah. Na výstavě se tak objeví díla napříč generacemi od poválečných autorů až po nejmladší výtvarníky.
Výstava prezentuje díla čtyřiceti šesti výtvarných umělců, kteří žijí a tvoří v karlovarském regionu nebo jsou s ním spjati. Má podobu salonu, výstavní formy umožňující autorům vybrat si jedno nebo dvě díla, která podle jejich soudu nejlépe reprezentují jejich současnou tvorbu. Salonní výstavu charakterizuje různorodost výtvarných technik, materiálů a tvůrčích přístupů od ryze klasických až po experimentální, od volného umění po užité, od fotografií až po konceptuální projev. Karlovarský salon 22/2 navazuje na benefiční salon z roku 2020 - tehdy 23 umělců darovalo svá díla do aukcí ve prospěch zhotovení unikátního jezdeckého pomníku Karla IV. od věhlasného současného sochaře Michala Gabriela. Letos vystavují titíž autoři, přičemž každý z nich si pozval svého výtvarného hosta. Díky tomu vznikla opravdu pestrá generační přehlídka. Současní karlovarští tvůrci totiž nezapomněli na karlovarské umělce již nežijící – například na Jana Samce st., Antonína a Gizelu Kuchařovy nebo na Petra Strnada, mimo jiné účastníky karlovarských salonů ze 60. a 70. let 20. století. Vedle zvučných jmen současných výtvarníků jako jsou Václav Balšán, Jiří Jun, František Steker či František Tumpach se jako hosté objevují také noví talentovaní umělci. Přítomnost mladých umělců a umělkyň, odkrývajících nové výtvarné horizonty v umění regionu, rozšířila pestrost, mnohotvárnost a rozmanitost této výtvarné přehlídky.  
Datum
  • 17.02.2022 - 03.04.2022

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary

Kurátor
  • Božena Vachudová

    Hana Jásková

    Jan Samec

Vernisáž
  • 17.02.2022 17:00

Produkce
  • Hana Jásková

Tisková zpráva