Jan Pohribný – Spi-rituální krajina / Spi-ritual Landscape

Jan Pohribný (1961), významný český fotograf, držitel mnoha našich i mezinárodních ocenění, se ve volné tvorbě dlouhodobě zaměřuje na aranžovanou a konceptuální fotografii v přírodě a land-art. Autor svými intervencemi převážně světlem krajinu interpretuje jako místo se skrytým duchovním rozměrem. Aktuální výstava je průřezovou přehlídkou fotografických realizací z let 1988–2022 s důrazem na nejnovější práce. (potrvá do 7.1.2024)
Karlovarská galerie umění ve spolupráci se Severočeskou galerií výtv. umění v Litoměřicích připravila výstavu fotografií Jana Pohribného (1961). Jan Pohribný se po absolutoriu Katedry fotografie FAMU etabluje již více než čtyřicet let jako jeden z nejuznávanějších fotografů u nás, stal se prezidentem Asociace profesionálních fotografů ČR a je držitelem mnoha našich i zahraničních ocenění. Hlavním tématem jeho tvorby je reflexe vztahu člověka k přírodě – již ve svých tvůrčích počátcích byl ovlivněn land artem. Ve své volné fotografické tvorbě autor krajinu dotváří nejčastěji světlem. Přirozený kolorit krajiny doplňuje citlivou barevností umělého světla, různými filtry nebo jej výjimečně upravuje v postprodukci. Aktuální výstavu tvoří fotografické realizace z let 1988–2022, představeno bude několik cyklů s odlišnými přístupy ke krajinářské fotografii. Hlavní roli vždy hraje krajina, a to buď krajina prehistorických posvátných míst a megalitických památek Evropy a Asie, které Pohribný dotváří světlem či přírodním pigmentem, nebo krajina s inscenovanou figurou. Autor do krajiny také vstupuje geometrickými světelnými objekty a tvary.
   
Instalace výstavy
Vernisáž výstavy
Datum
  • 10.11.2023 - 07.01.2024

  • 17:00

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Kurátor
  • Jan Samec

Vernisáž
  • 09.11.2023 17:00

Tisková zpráva