Emil Filla a Mánesáci na Malši

Objevná výstava připomene legendární pobyty malířů, sochařů, architektů a hudebníků sdružených v SVU Mánes, kteří kolem poloviny 30. let vždy o prázdninách tvořili na břehu řeky Malše poblíž Pořešína. První část výstavy představí obrazy, kresby, grafiky a plastiky Emila Filly z tohoto období, další pak fotodokumentaci akcí. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Karlovy Vary.
Tentokrát je v karlovarské galerii umění je připravena výstava, která se věnuje nepříliš známému fénoménu z poloviny 30. let, kdy byly na břehu řeky Malše v podhůří Novohradských hor pořádány letní tábory Spolku výtvarných umělců Mánes. Proběhly v letech 1934, 1935 a 1936 a absolvovaly je dnes vážené osobnosti meziválečné kultury nejen výtvarného zaměření. Mezi účastníky figurují jména jako Emil Filla, Alois Fišárek, Jaroslav Fragner Adolf Hoffmeister, Josef Jiříkovský, Vincenc Makovský, František Muzika, Vladimír Sychra, Václav Špála, Josef Wagner, Alois Wachsman, hudební skladatelé Jaroslav Ježek a Hans Krása, při posledním ročníku pak také Jiří Voskovec a Jan Werich. Zajímavá dobová fotodokumentace přináší nečekané trampské aktivity českých umělců doby avantgardy, kdy nespoutaným hrám a zábavám sloužily i dva vyřazené železniční vagóny… Romantika trampského hnutí a volnočasové zájmy významných umělců na letním setkávání na Malši se staly inspirací pro následnou tvorbu. Propojení malířů, sochařů, architektů, muzikantů i divadelníků vneslo do žánru výtvarného tvoření inovativní prvky divadla, klauniád, náhod, svobodu instinktů a odstup od konvenčních forem kulturního establishmentu. Druhá část karlovarské výstavy soustřeďuje obrazy, kresby, grafiku i sochařská díla Emila Filly, čelného představitele české avantgardní kultury, klíčové osobnosti SVU Mánes. Výběr je zaměřen na Fillovu tvorbu poloviny 30. let, kdy byl inspirován Picassem, surrealistickou estetikou, ale i velmi expresivně spojoval moderní výrazové prostředky s projevy lidové kultury i obřady přírodních národů. Stěžejní výstavu letošní galerijní sezóny, která vznikla za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Karlovy Vary, připravil renomovaný kunsthistorik prof. PhDr. Tomáš Vlček CSc., emeritní ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Výstava představuje Fillova díla ze sbírek devíti státních i soukromých galerií.
Komentovaná prohlídka na Facebooku


Datum
  • 24.09.2020 - 03.01.2021

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Kurátor
  • Bc. Hana Jásková

Vernisáž
  • 24.09.2020 17:00