Art klub Junior

Volnočasová vzdělávací platforma pro děti 6 - 14 let
Vážení rodiče,   Interaktivní galerie Becherova vila připravila pro rok 2024 volnočasovou aktivitu Art Klub – junior určenou dětem ve věku 6–14 let. Jsme uměleckou institucí, která má k oblasti estetického a tvůrčího vzdělávání velmi blízko, disponuje jedinečným výstavním prostorem v historické budově, odborným zázemím, knihovnou a výtvarnými ateliéry. Vám i vašim dětem tímto otevíráme prostory galerie tak, jak jsou běžným návštěvníkům nedostupné. Budete mít přehled o aktuálním dění v IGBV i o připravovaných programech. Art Klub – junior vytváří prostor pro tvoření, diskuzi a hledání souvislostí. Za doprovodu galerijních edukátorů se děti učí objevovat, vnímat i dívat se okolo sebe. Věříme, že naše nabídka rozšíří možnosti volnočasových aktivit města Karlovy Vary i okruh příznivců galerie. Těšíme se na setkávání s vašimi dětmi i s vámi.  
Art Klub Junior probíhá každou středu ve 14.30 - 16.00. Neprobíhá o státních svátcích a prázdninách. Změny – náhradní termín, případně změna v kurzovném, bude oznámena předem. Celý rok je rozdělen na dvouměsíční cykly. 
Kurzovné je stanoveno na 80 Kč za lekci. Hradí se vždy celý cyklus (dva měsíce), nejpozději na první lekci příslušného období, v pokladně IGBV.
Přihlášky zasílejte na email vargova@galeriekvary.cz, nebo doneste vytištěné osobně v otvíracích hodinách na pokladnu Interaktivní galerie Becherova vila.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ: ArtKlub_junior_2024_prihlaska
Datum
  • 21.02.2024 - 17.04.2024

  • 14.30-16.00

Místo konání
  • Interaktivní galerie Becherova vila

Volnočasová vzdělávací platforma pro děti 6 – 14 let