100 let za 100 minut

Termín: od 20. 11. 2018 do 12. 12. 2018 Čas: vždy 8.30, 10.30 a 13.00 hodin
Interaktivní program přiblíží výstavu koncipovanou k 100. výročí založení Československé republiky – výstavní soubor představuje vždy jedno dílo jednoho autora k danému roku tohoto stoletého období 1918 – 2017. Program prostřednictvím interaktivní prohlídky a hravých aktivit představí výstavu stovky různorodých obrazů a sochařských děl a obsáhne animaci vybraných děl charakterizujících milníky 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989. Využije mezipředmětových přesahů do historie, literatury a společenských věd a prostřednictvím uměleckých osudů seznámí děti přístupnou formou se společenskohistorickými změnami v průběhu uplynulého staletí. Program dětem a studentům přiblíží rozdílnost uměleckých přístupů, několik osudových příběhů autorů i souvislost charakteru díla s atmosférou doby jeho vzniku. Kromě interaktivní prohlídky výstavy se dle časových možností může uskutečnit i jednoduchá tvůrčí aktivita inspirovaná vystavenými díly. Stominutový program přizpůsobený věkové kategorii je vedený lektorkou a je určený vždy pouze jedné školní třídě. Návštěvu je nutno rezervovat na tel. č. 734 788 028.
Datum
  • 20.11.2018 - 12.12.2018

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Kurátor
  • Bc. Hana Jásková