100 LET – 100 DĚL / 100 UMĚLCŮ – 100 OSUDŮ

Stálá expozice Galerie umění Karlovy Vary je výstavním holdem 100. výročí založení Československé republiky. Z rozsáhlých sbírek českého a slovenského umění byla vybrána stovka děl, která se vztahují k jednotlivým letům 1918 – 2017 buď vročením díla nebo datem narození či úmrtí jejich autora. Takto zvolený princip nabídl zajímavé kombinace děl, která by se obvykle do své blízkosti nedostala.  Touto metodou vznikla nečekaná až konfrontační setkání, jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu překvapivě souzní, či dokonce poskytují určitou představu o charakteru umění své doby. Expozice tentokrát poskytuje divákům netradiční pohled na prolnutí uměleckých stylů a mezigeneračních výpovědí. Prologem výstavy je obraz Voják s cigaretou malíře Jiřího Anderle, který velmi sugestivně připomíná utrpení bojujících na frontách I. světové války. Samotnou výstavu uvádí špičkové dílo Cirkus Bohumila Kubišty, jenž zemřel na španělskou chřipku v listopadu roku 1918. Sousedící malba Josefa Istlera, narozeného v roce 1919, je ukázkou strukturální abstrakce 60. let 20. století – nečekané spojení, v němž ale vyniká nesporná výtvarná kvalita obou děl. Takový neortodoxní kontext naplňuje v mnoha případech celou výstavu, stejně jako úseky, v nichž naopak panuje výrazová výtvarná shoda, jako například v demonstraci pojetí umění socialistického realismu v padesátých letech 20. století nebo naopak ve „zlatých šedesátých“ postižení všech momentů abstraktní malby a plastiky od informální až po geometrickou. Profil expozice vrcholící díly z let zcela nedávných doplňuje tvorba slovenských autorů, kteří patřili až do roku 1992 do kmenového sbírkového fondu galerie. Nebyli opomenuti ani umělci působící v karlovarském regionu. Výstava byla finančně podpořena Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary.


Vernisáž výstavy  
Datum
  • 28.10.2018 - 22.10.2023

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary - 1. patro

Kurátor
  • Jan Samec

    Božena Vachudová

Vernisáž
  • 27.10.2018 17:00

Tisková zpráva