Pavel Knapek – Čáry – stíny – duše

Pavel Knapek

čáry – stíny – duše

SBN 978-80-88319-33-7
texty:J.Samec, P.Knapek, B.Vachudová,
M.Klasová, J.Valoch, I.Neumann
foto: B. Hořínek, Z. Knapková
graf. úprava: F. Steker
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.60 stran, náklad 400 ks, cena 180,- Kč 

Category:

Date: