Investiční projekt

Investiční projekt Karlovarského kraje

Becherova vila

Typ projektu: Investiční projekty

Oblast projektu: Kultura a památková péče

 

 

Název projektu: ” Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila”

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/04.00021

Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Prioritní osa: 9.4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 9.4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR

Žadatelem (příjemce podpory): Karlovarský kraj

 

Cílem projektu je stavební obnova památkově chráněného objektu Becherovy vily a její využití jako polyfunkčního objektu pro kulturní, společenské, edukativní a výstavní účely a to prostřednictvím změny dispozic objektu a následného interiérového dovybavení. Projekt je koncipován jako dvouetapový, resp. přestavba Becherovy vily probíhala ve dvou etapách. Stavební část I. etapy projektu, která zahrnovala komplexní rekonstrukci vlastního objektu vily a zahradního altánu, proběhla v období listopad 2009 – červen 2011. Stavební práce II. etapy se realizovaly v období červenec 2010 – duben 2011. V této etapě bylo provedeno především vybavení interiéru vily a zahradního domku, rekonstrukce a restaurování fasády vily, vnitřní komunikace a sadové úpravy.

Celkové skutečné výdaje projektu 87 687 163 Kč, z toho byly způsobilé výdaje ve výši 80 515 738,29 Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 7 171 424,71 Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace ve výši 92,5 % konečných způsobilých výdajů, tj. 74 477 012,62 Kč. Spolufinancování ze strany Karlovarského kraje bylo ve výši 7,5 % celkových způsobilých výdajů, tj. ve výši 6 038 725,67 Kč.

 

Indikátory projektu:

  • Počet zapojených partnerů: 1
  • Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji: 1
  • Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na rozvoj cestovního ruchu: 2
  • Počet zrekonstruovaných památkových objektů: 1

 

Zdroj: kr-karlovarsky.cz