Kontakty
  Galerie umění Karlovy Vary,
 
příspěvková organizace Karlovarského kraje


  Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
  tel: 353 224 387, 731 439 450
  e-mail: info@galeriekvary.cz
  www.galeriekvary.cz

  IČO 66362768
  Datová schránka g48kkdd 


  Mgr. Jan Samec
  ředitel Galerie umění Karlovy Vary  
  tel. +420 354 224 114
  samec@galeriekvary.cz


  Marie Kubátová
  provozní náměstkyně
  tel. +420 353 224 387 l. 31, mob. 734 682 521
  kubatova@galeriekvary.cz


  Bc. Miroslav Špetl
  hlavní ekonom
  tel. +420 353 224 387 l. 21, mob. 734 172 054
  spetl@galeriekvary.cz


  Mgr. Božena Vachudová
 
kurátorka sbírek
  tel. +420 353 224 387 l. 26, mob. 733 618 966
  vachudova@galeriekvary.cz


  Mgr. Michaela Hýsková
  kurátorka výstav
  tel. +420 353 224 387 l. 26, mob. 734 682 520
  hyskova@galeriekvary.cz


  Mgr. Lenka Tóthová
  kurátorka, edukátorka
  tel. +420 353 224 387 l. 27, mob. 734 788 028
  tothova@galeriekvary.cz


  Ladislav Švarc
  správce sbírek
  tel. +420 353 224 387 l. 24, mob. 734 788 027
  svarc@galeriekvary.cz   

  

  Milan Frič
  výstavář
  tel. +420 353 224 387 l. 24, mob. 734 172 053
  fric@galeriekvary.cz