Karlovarský salon 2020

Václav Balšán    / Miloš Bárta / Lenka Březinová / Varvara Divišová / Michal Gabriel / Zdeněk Halámek / Bohdana Holubcová / Bořivoj Hořínek / Viktor Chalepa / Zbyněk Illek / Jiří Jun / Stanislav Kožený / Jiří Kožíšek / Lukáš Lerch / Milan Maur / Eduard Milka / Jan Samec / Jan Samec jr. / Lenka Sárová Malíská / František Steker / Petr Strnad / Michal Špora / František Tumpach / Jaroslav Vlasák

Výstava pořádaná ve spolupráci s Rotary klubem má navázat na tradici karlovarských výtvarných salonů, které byly v galerii pořádány ve spolupráci s dřívější pobočkou Svazu českých výtvarných umělců. Uvolňující se atmosféra ve společnosti dovolila uspořádat roku 1961 první Karlovarský salon (výstava, v níž každý participující umělec představí svou autorskou tvorbu dle vlastního výběru, což bylo ještě koncem 50. let nemyslitelné). Okruh zúčastněných výtvarníků z karlovarského regionu byl vymezen jejich členstvím v profesním spolku, jinak jim však nikdo nediktoval, co mohou či nesmějí vystavit. Tento svobodomyslný princip skončil obdobím tzv. normalizace společnosti a pořádání salonů bylo po roce 1972 z ideologických důvodů zrušeno. Aktuální prezentace má ještě další specifikum - chce pomoci propagovat ideu a rovněž získat finanční prostředky na realizaci jezdeckého pomníku Karla IV. v Karlových Varech. Ten má vzniknout dle návrhu sochaře Michala Gabriela, který vyhrál soutěž vypsanou Rotary klubem Karlovy Vary v roce 2016. Soutěžilo 14 návrhů, které byly představeny v roce 2017 na výstavě v Interaktivní galerii Becherova vila, a jednoznačně u odborné komise i laické veřejnosti vyhrál Gabrielův návrh. Umělci účastnící se Karlovarského salonu 2020 svá vystavená díla věnovali ve prospěch vzniku tohoto jezdeckého pomníku. Jejich výtvarné dary budou vydraženy během následných aukcí či přímo darovány největším donátorům akce. Tímto počinem získává záměr vzniku pomníku Karla IV. další pozitivní poselství - výtvarníci spjatí s karlovarským regionem se nezištně přihlásili k podpoře odvážné myšlenky. Znovuzrozený KARLOVARSKÝ SALON 2020 má vzbudit zájem širší veřejnosti a přispět k blízké realizaci pomníku, který má ozdobit intravilán lázeňského města.Datum
  • 13.02.2020 - 29.03.2020

Místo konání
  • Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Kurátor
  • Bc. Hana Jásková

Vernisáž
  • 13.02.2020 19:00