Geometrická abstrakce aneb Co bere a přináší omezená forma

Edukační program a výtvarná dílna. Vhodné pro MŠ, ŽŠ, SŠ. Délka 120 - 150 minut. Vstupné 40 Kč.
Zaměříme se na pochopení abstraktního umění a hledání myšlenky, kterou dílo nese. Vydáme se na cestu, která vedla umělce ke zjednodušování a stylizaci jejich výtvarného projevu. Při hře zkusíme, jestli jsme schopni vnímat obsah abstraktního díla a jak na nás takové dílo působí. Následovat bude výtvarná dílna, při níž si sami zkusíme, jaké to je, vyjadřovat abstraktní pojmy omezenou vizuální formou.
Podnětem k vytvoření edukačního programu byla výstava :
AKTIVITA ROZŠIŘUJE: 
  • povědomí o výtvarných ismech a směrech
  • rozvijí vztah k abstraktnímu a modernímu umění
  • nabádá ke zkoumání myšlenky a obsahu díla
  • vede ke schopnosti řešení problémů
  • učí sebevyjádření a vyjádření emocí
  • rozvijí kreativitu, empatii, představivost, zručnost
  • přináší povědomí o symbolice barev a tvarů
  • učí spolupráci, prosazení v kolektivu, tvoření vlastního názoru

Zarezervujte si termín na emailu mullerova@galeriekvary.cz, nebo na tel.: 734 788 029.  
Datum
  • -

Místo konání
  • Interaktivní galerie Becherova vila

SPOLUPRÁCE A ABSTRAKTNÍ POJMY