100 let – 100 děl / 100 umělců – 100 osudů

Výstavní projekt ke 100. výročí založení Československa představuje 100 děl českých a slovenských umělců z bohatých sbírkových fondů galerie. Každý rok z období 1918 – 2017  prezentuje dílo vztahující k danému datu (vročením, narozením, úmrtím autora). Nová stálá expozice nabídne nečekané umělecké konfrontace autorů i děl generačně i morfologicky vzdálených. Výstavu podpořili Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary.
Rozsáhlá sbírka českého a slovenského umění Galerie umění Karlovy Vary už byla za dobu své existence prezentována v mnoha podobách. Tentokrát se galerie rozhodla uctít sté výročí vzniku Republiky československé zcela novým způsobem. Stávající stálá expozice je výstavním holdem tomuto jubileu, ale neklade si za cíl ilustrovat události jednotlivých roků v období 1918 až 2017. Výsledná stovka děl byla vybrána podle specifického klíče ve třech možných variantách – díla v daném roce vznikla nebo se jejich autoři narodili či zemřeli. Zvolený postup poskytl zajímavou platformu pro kombinaci děl, která by zkušení kurátoři galerie k sobě obvykle nezařadili – zejména ze stylotvorných, morfologických a estetických důvodů. Občas touto determinující metodou vznikla nečekaná až konfrontační setkání, jindy se vedle sebe naopak ocitla díla, která spolu překvapivě souzní, či dokonce poskytují určitou představu o charakteru umění své doby. Finální výběr poskytl kombinační variabilitu někdy bohatě rozvětvenou, jindy bohužel velmi omezenou. I v této rovině můžeme najít symbolické paralely k historii našeho státu. Vždyť se během století střídaly roky bohaté a chudé, šťastná a úspěšná období s roky beznaděje a hlubokými propady kulturního a uměleckého života. Tato expozice nechce exaktně rekapitulovat či hodnotit historické peripetie, ale poskytnout návštěvníkovi netradiční pohled na prolnutí uměleckých stylů a výpovědí, setkání mezi generacemi a především impuls k vlastní reflexi československého umění minulého i současného. Výstava se koná pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové.

Datum
  • 27.10.2018 - 31.12.2030

Místo konání
  • Hlavní budova GU

Vernisáž
  • 27.10.2018 17:00