[English down below]

Zamyslete se.

Jak na vás působí barevnost obrazů?

Co všechno ve vás vyvolává za pocity a myšlenky?

Proč myslíte, že autorka volí zrovna tuto barevnost?


Think about it.

How do the colours of the paintings affect you?

What feelings and thoughts does it evoke in you?

Why do you think the artist chose this particular colour scheme?