[English down below]

Všimněte si materiálu, který autorka využívá.

Většina zde vystavených kreseb je na smirkovém papíru, proto se zdá zelená linka tak zářivá.

Napadlo by vás kreslit na smirkový papír?


Notice the material the author uses.

Most of the drawings here are on sandpaper, which is why the green line seems so bright.

Would you think of drawing on sandpaper?