[English down below]

Umění je mnohoznačné. Na každého působí jinak, vyvolává jiné pocity, připomíná jiné výjevy.

Co si myslíte vy, že je vyobrazeno v díle Grotto of Life in the Frozen?


Art is ambiguous. It affects everyone differently, evokes different feelings, recalls different scenes.

What do you think is depicted in Grotto of Life in the Frozen?