[English down below]

Čtyři grafiky s názvem Goddess by se mohly na první pohled zdát bez rozdílu.

Jsou opravdu zcela stejné?

Pokuste se rozdíly najít.

Kolik a jaké jste našli?


The four graphics called Goddess may seem indistinguishable at first glance.

Are they really exactly the same?

Try to find the differences.

How many and which ones did you find?