Jak na vás obraz působí? Je veselý, nebo smutný? Působí klidně?


How does the painting affect you? Is it happy or sad? Does it feel calm?