[English down below]

Dílo Wang Xin nabízí prostor ke zkoumání.

Zahleďte se dlouze na obraz. Dívejte se z blízka i z dálky. Prohlédněte si pozorně veškeré detaily.

Jak na vás dílo působí po dlouhém prozkoumání?

Čeho všeho jste si všimli?

Co vás na něm nejvíce zaujalo?


Wang Xin’s work offers space for exploration.

Take a long look at the picture. Look from near and far. Look carefully at all the details.

How does the work affect you after a long study?

What did you notice?

What attracted you most about it?