[English down below]

Wang Xin nahlíží na lidské tělo jako na součást přírody, světa rostlin, zvířat i kamenů.

Zahleďte se na svou dlaň.

Připomíná vaše kůže kůru stromů? Žilky, které prosvítají skrz kůži, kresbu na listech? Připomínají vrásky ve vaší dlani toky řek a potoků?

Najděte co nejvíce podobností mezi lidským tělem a přírodou.


Wang Xin views the human body as part of nature, the world of plants, animals and stones.

Look at your palm.

Does your skin resemble tree bark? The veins that shine through your skin, the patterns on the leaves? Do the wrinkles in your palm remind you of rivers and streams?

Find as many similarities as you can between human body and nature.