[English down below]

Kdo je John Yau?

John Yau (*1950 USA)

Básník, umělecký kritik a kurátor John Yau vydal více než 50 knih poezie, beletrie a umělecké kritiky. Narodil se čínským emigrantům v roce 1950 v Lynnu ve státě Massachusetts. Navštěvoval Bard College a v roce 1978 získal magisterský titul na Brooklyn College. Jeho první básnická sbírka Crossing Canal Street vyšla v roce 1976. Od té doby si získal uznání za poetickou pozornost, kterou věnuje vizuální kultuře a jazykovému zpracování. Ve svých básních nabízí komplikované, někdy protichůdné verze odkazující na dvojí původ – čínský a americký, básnický a umělecký. K autorovo umělecko-kritickým knihám patří: In the Realm of Appearances: The Art of Andy Warhol (Ecco,1993); A Thing Among Things: The Art of Jasper Johns (D.A.P., 1997); and The Passionate Spectator: Essays on Art and Poetry (University of Michigan Press, 2006).Yau publikoval monografie o Thomasi Nozkowském, Catherine Murphyové, Philipu Taaffeovi a Liu Xiaodongovi. Za svou práci obdržel řadu ocenění a vyznamenání, včetně ceny New York Foundation for the Arts Award. Vyučoval na mnoha institucích, včetně Pratt, Maryland Institute College of Art a School of Visual Arts, Brown University a University of California-Berkeley. Vyučuje na Mason Gross School of the Arts a Rutgers University. Žije v New Yorku.


Who is John Yau?

John Yau (born 1950, US)

Poet, art critic, and curator John Yau has published over 50 books of poetry, fiction, and art criticism. Born in Lynn, Massachusetts in 1950 to Chinese emigrants, Yau attended Bard College and earned an MFA from Brooklyn College in 1978. His first book of poetry, Crossing Canal Street, was published in 1976. Since then, he has won acclaim for his poetry’s attentiveness to visual culture and linguistic surface. In poems Yau offers complicated, sometimes competing versions of the legacy of his dual heritages—as Chinese, American, poet, and artist. His books of criticism include: In the Realm of Appearances: The Art of Andy Warhol (Ecco,1993); A Thing Among Things: The Art of Jasper Johns (D.A.P., 1997); and The Passionate Spectator: Essays on Art and Poetry (University of Michigan Press, 2006.) Yau has published monographs on Thomas Nozkowski, Catherine Murphy, Philip Taaffe, and Liu Xiaodong. Yau has received many honors and awards for his work including a New York Foundation for the Arts Award. He has taught at many institutions, including Pratt, the Maryland Institute College of Art and School of Visual Arts, Brown University, and the University of California-Berkeley. He teaches at the Mason Gross School of the Arts and Rutgers University, and lives in New York City.