Modrá má duchovní sílu, může spojit viditelný svět se světy našich pocitů a myšlenek.


Blue has spiritual power, it can connect the visible world with the worlds of our feelings and thoughts.