Roční plán výstav 2021


Emil Filla a Mánesáci na Malši


do 3.1.2021

Objevná výstava připomene legendární pobyty malířů, sochařů, architektů a hudebníků sdružených v SVU Mánes, kteří kolem poloviny 30. let vždy o prázdninách tvořili na břehu řeky Malše poblíž Pořešína. První část výstavy představí obrazy, kresby a plastiky Emila Filly z tohoto období, další pak fotodokumentaci akce. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Karlovy Vary.
Z technických důvodů zavřeno od 4.1. do 20.1.2021


Vladislav Mirvald – „Dnes přilétli špačkové“

21.1. – 7.3.2021

Výstava připravená ve spolupráci s Museem Kampa v rámci stého výročí narození představí Vladislava Mirvalda (1921-2003), autora racionálního přístupu v umění, autora fascinujících geometrických maleb a kreseb svou dokonalostí rozkmitávajících oko i mysl diváka. Výstava se zaměří také na Mirvaldův přístup ke krajině, její uspořádanosti, rodící se z chaosu vyvažováním a řádem.

 


Ludmila Padrtová – Krajinou k abstrakci

11.3. – 25.4.2021

Výstava ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií a Regionálním muzeem v Kolíně představí pozapomenutou představitelku abstraktního a informálního malířství, která od 50. let 20. století experimentovala v ústraní bez možnosti prezentovat svá díla v oficiálních galeriích. Autorka proslula tvorbou koláží, tušových kreseb a drobných pastelů v lyrizovaném tvarosloví.
Malíři světového jména – Jiří Georges Kars a Otakar Kubín-Coubine

29.4. – 27.6.2021

Výstava představuje v poutavé konfrontaci reprezentativní výběr tvorby dvou generačních vrstevníků, kosmopolitních představitelů meziválečné moderny, patřících k tzv. Pařížské škole. Oba patří k nemnoha umělcům z českého prostředí, jejichž jméno má světový zvuk. Ve 20. a 30. letech vystavovali v proslulých galeriích a jejich díla se dostala do významných sbírek po celém světě. Výstavní soubor tvoří díla ze sbírek mnoha českých státních i soukromých sbírek.
František Skála – Hnědá duha

3.7. – 5.9.2021

Sochař, malíř a ilustrátor František Skála (1956) proslul především svými sochařskými objekty z nalezených předmětů a úlomků. Výstavní projekt ovšem bude prezentovat jeho obrazy z posledních tří let, které jsou malované převážně přírodními pigmenty nasbíranými autorem v krajině. Skálovu malířskou tvorbu charakterizuje hravost, fantazie, humor, nadsázka, stejně jako mystika či iracionalita.
Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě

16.9. – 14.11.2021

Obrazy, plastiky, happeningy a instalace z díla generace umělců narozených v letech 1939 - 1953. Výstava představuje tvorbu, která v reakci na krize moderní doby hledala a objevovala nové možnosti výtvarného umění. Prezentována budou díla J. Beránka, M. Blabolilové, K. Gebauera, F. Hodonského, M. Jetelové, I. Kafky, M. Knížáka, J. Kovandy, M. Kunce, J. Načeradského, V. Nováka, P. Pavlíka, J. Sopka, V. Stratila, J. Svobodové, M. Šejna, P. Štembery, S. Zippeho a dalších.Pavel Knapek – ČÁRY-STÍNY-DUŠE

25.11.2021 - 2.1.2022

Výstava Pavla Knapka (1951), emeritního vedoucího Ateliéru keramiky a porcelánu na VŠUP v Praze, držitele ocenění ze sympozií porcelánu a keramiky, představí průřez jeho volnou tvorbou za poslední tři desítky let. Velkoformátové kresby, bílé porcelánové reliéfy redukovaných geometrických forem založené na působivě hře světla a stínu i větší objekty a instalace konceptuálního zaměření.