Roční plán výstav 2020

Klub konkretistů – O 50 let později / 50 Years Later

14.11.2019 – 5.1.2020

Klub konkretistů založený roku 1967 soustředil představitele českého a slovenského konstruktivně koncipovaného umění, jehož univerzální řečí byla geometrie. Na výstavě jsou zastoupeni původní i současní členové klubu (např. J. Hilmar, R. Kratina, Š. Belohradský, E. Ovčáček, J. Bielecki, Š. Málek, Z. Janáček, V. Hajnová). Výstavní projekt připomíná 50. leté výročí od konání první výstavy klubu v karlovarské galerii roku 1969.
Z technických důvodů zavřeno od 6.1. do 12.2.2020.


Karlovarský salón 2020

13.2. – 28.3.

Výstava pořádaná ve spolupráci s karlovarským Rotary clubem představí aktuální tvorbu umělců různých generací působících v karlovarském regionu. Přehlídka připomene zaniklou tradici výtvarných salonů z 60. let 20. století a bude benefičně zaměřená na získání finančních prostředků k realizaci jezdeckého pomníku Karla IV. v Karlových Varech podle návrhu sochaře Michala Gabriela.

 


Milan Maur – Záznamy

28.5. – 13.9.

Jubilejní výstava přiblíží všechny důležité etapy uměleckého vývoje Milana Maura (1950, Plzeň), ojedinělé osobnosti západočeského výtvarného života. Významný konceptuální umělec ve své tvorbě zaznamenává přírodní děje – let motýlů, posuny stínů vržených přírodninami či opadávání listů. Fenomén času hraje důležitou roli i v autorově současné tvorbě, kdy využívá především fotoaparátu a pracuje s detailem či výřezem.


 
 

Emil Filla – Mánesáci na Malši

24.9. – 22.11.

Výstava připomene legendární pobyty malířů, sochařů, architektů a hudebníků sdružených v SVU Mánes, kteří kolem poloviny 30. let vždy o prázdninách tvořili na břehu řeky Malše poblíž Pořešína. První část výstavy představí díla těchto významných umělců, druhá pak obrazy, kresby a plastiky Emila Filly z tohoto období. Výstava osvětluje neprobádané místo v dějinách českého výtvarného umění 20. století.

 


Ludmila Padrtová – Krajinou k abstrakci

26.11.2020 – leden 2021

Výstava ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií a Regionálním muzeem v Kolíně představí pozapomenutou představitelku abstraktního a informálního malířství, která od 50. let 20. století experimentovala v ústraní bez možnosti prezentovat svá díla v oficiálních galeriích. Autorka proslula tvorbou koláží, tušových kreseb a drobných pastelů v lyrizovaném tvarosloví.