Klát & Klát


Termín: od 4. 10. 2012 do 18. 11. 2012
Čas: vernisáž 4.10. v 17 hodin
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Výstava  malířské dvojice, otce a syna, je připomínkou dvojitého jubilea: Jaroslav Klát starší má letos  nedožitých 110 let, Jaroslav Klát junior oslavil v dubnu padesátiny.

Na Kláta otce s náklonností vzpomíná celá nejstarší karlovarská generace milovníků umění. Na jeho syna, který dnes žije v Praze, si většinou vzpomenou jako na „malého“. Bohužel se otec nedožil toho, že ten „malý“ vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a stal se uznávaným malířem a pedagogem.

 

Tvorba Jaroslava Kláta st. je příkladem náklonnosti a touhy po malování. Ovlivněn díly světových velikánů malby trpělivě hledal svou vlastní cestu, nalézal a opouštěl svůj malířský názor. Svůj osobitý a nezaměnitelný výraz nakonec našel v technice akvarelu, jehož dokázal využít k výstižnému zachycení přírodních nálad.

„Jaroslavu Klátovi šlo o to, aby obraz měl poezii, aby přiblížil ostatním tu náladu, kterou sám měl ve chvíli, kdy obraz maloval. Nechce, aby obraz byl jen závěsnou dekorací na stěně.“ (Vladimír Přibil, in.: katalog výstavy, 2002)

   

        

Pro Jaroslava Kláta jr. se součástí svébytného malířského umu  staly: barva, velkorysé gesto, expresívní výraz, a zároveň racionálně budovaný prostor obrazu. Ve stopách svého otce-malíře kráčí jen svou náklonností k přírodě, malba mu je vyjádřením vnitřní touhy a divoké představivosti, zatímco jeho otec viděl přírodu-krajinu skrze její poezii. Od počátku ovlivňovala J. Kláta jr. malba francouzských klasiků počátku 20. století, jimiž byl inspirován především k poznávání exotických zemí. Po umělecké stránce však Francouzům nepodlehl. Je zaujat především přírodou jako neustále se proměňující veličinou, kterou jako bytostný kolorista se snaží poznat, proniknout do hloubi dění, malířsky ji uchopit, ovládnout.

 


fotogalerie