Tomáš Polcar – Hemisféry


Termín: od 15. 11. 2018 do 13. 01. 2019
Čas: vernisáž 15.11.2018 v 17 hodin
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Tomáš Polcar (1973) a jeho tvůrčí proces osciluje mezi intuicí a raciem, mezi pravou a levou hemisférou. Tyto dva principy bude naplňovat výstavní soubor aktuálních děl malířských a sochařských zaměřený na krajinu a strukturu.

Tomáš Polcar je umělec - hledač. Umění obecně a tedy i vlastní tvorba pro něj představují cestu za poznáním a pochopením sebe a našeho světa s jejich přesahy. Na začátku každé z jeho hledačských výprav, ústících v uzavřený cyklus, stojí setkání  snějakým jevem jako konkrétním projevem určitého principu. Od něj se odvíjí myšlenková cesta, kterou zpětně zviditelňuje a uzavírá do hmoty a nové formy prostřednictvím obrazů a soch. Jeho tvorba stojí mezi intuicí a raciem, principy, které určují lidskou psýché. Pravé hemisféře našeho mozku přikládáme odpovědnost za iracionální, intuiitivní myšlení, levá představuje racio. Ale tak jednoduché to není. Excelentní matematik není pod nadvládou levé, a dobré umění nediktuje pouze ta pravá. Jedna není důležitější druhé. V karlovarské galerii se představí autorova aktuální tvorba, v jednom sále osobitě pojatá krajinná tematika, ve druhém malířská a sochařská díla soustředěná na strukturu.


         tisková zpráva

fotogalerie