Nevídáno - Marianna Machalová Jánošíková


Termín: od 4. 07. 2017 do 15. 07. 2017
Čas: vernisáž 4.7.2017 v 15.30 hodin (uzavřená akce)
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Nadace Sirius, partner sekce Lidé odvedle MFF Karlovy Vary, pořádá výstavu nevidomé sochařky Marianny Machalové–Jánošíkové. Prezentována bude převážně figurální tvorba naplněná niternými pocity a vyjadřující ženský svět, jeho krásu, tíži, radost i smyslnost.

Nadace Sirius, partner sekce Lidé odvedle Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, pořádá v 1. patře galerie výstavu nevidomé sochařky Marianny Machalové–Jánošíkové, která doprovodí filmové projekce sekce Lidé odvedle letos tematicky zaměřené na svět nevidomých. Díla sochařky Marianny Machalové-Jánošíkové hovoří srozumitelnou výtvarnou řečí a jsou přístupná široké návštěvnické veřejnosti. Autorka zve diváky k intimnímu dialogu, ve kterém odkrývá své vzpomínky na minulost, sděluje radost z obyčejné přítomnosti i prozrazuje budoucnost jistě plnou splněných přání. Plastiky i reliéfy ze šamotové hlíny či bronzu jsou vždy niternou autorskou výpovědí vycházející z prožívané skutečnosti. Sochařka se ve své tvorbě zaobírá typicky ženským světem, jeho krásou, tíhou, radostí i smyslností, nejskrytějšími pocity, touhami, obavami, sny i tajemstvími. Volné tvorbě se věnuje více než 15 let a její sochařské výtvory svědčí o radosti z dotyku - se zemí, vodou, květy, listy, kmeny stromů, ale i tvářemi a rukama lidí. Tyto „obyčejné“ dotyky, jejichž prostřednictvím ona sama poznává svět před léty ztracený ve tmě, se pak zhmotňují při dotýkání se se sochařskou matérií, při modelování tvárné keramické hlíny. Mariana Machalová-Janošíková (*1972, Michalovce) je nevidomá od svých 20 let. Už 25 let pracuje s keramickou hlínou, uspořádala přes 30 rozličných výstav své volné tvorby. Její díla vlastní sběratelé i galerie. Před 16 lety byla zvolena „Slovenskou ženou roku“ v prestižním slovenském průzkumu. Vede kursy keramiky a hrnčířství a různé projekty podporující lidi s postižením. S manželem a šestiletou dcerou Eliškou, která společně se svojí matkou vytváří malé sochy v jejich ateliéru, žije ve Valašském Meziříčí.

tisková zpráva

fotogalerie