Nepolapitelná struktura


Termín: od 29. 06. 2017 do 3. 09. 2017
Čas: vernisáž 29.6.2017 v 18.30 hodin
Misto: Galerie umění Karlovy Vary. Goethova stezka 6

Mezinárodní výstava konstruktivistických a strukturálních tendencí v umění od 60. let 20. století do současnosti představí díla významných českých i zahraničních autorů pocházející ze sbírky Miroslava Velfla (Hugo Demartini, Rita Ernst, Torben Giehler, Camille Graeser, Dalibor Chatrný, Ivan Chatrný, Vladimír Kokolia, Radek Kratina, Elsi Spitmann Kyncl, František Kyncl, Karel Malich, Kenneth Martin, Manfred Mohr, Francois Morellet, Zdeněk Sýkora).

Mezinárodní výstava Nepolapitelná struktura – umění konstruktivistických a strukturálních tendencí si klade za cíl nejen vystavit díla reprezentující toto umělecké hnutí, nýbrž rovněž usiluje o vytvoření předpokladů, jež mají dnešnímu divákovi přiblížit obsahy a čtení těchto prací. Díla datovaná od šedesátých let minulého století, pocházejí ze sbírky Miroslava Velfla, který tyto tendence sleduje v umění významných českých i zahraničních autorů. Témata šedesátých i osmdesátých let mají s dnešními tématy mnohé společné. Současné umění se dostalo do blízkosti technologií, je ovlivněno a fascinováno problematikou struktury
na mnoha úrovních, v oblasti dynamických systémů, sociálního chování, matematických a fyzikálních teorií chaosu, ekonomických modelů, nervové a mozkové činnosti, spánku, změněných stavů vědomí apod. K reinvenci budoucnosti je pro něj totiž struktura základním předpokladem. Výstava, stejně jako sbírka Miroslava Velfla, jsou výjimečné svým mezinárodním záběrem, kdy stěžejní figury českých strukturálních a konstruktivistických tendencí, jako jsou Zdeněk Sýkora, Hugo Demartini, Karel Malich, Radek Kratina a další, nejsou nahlíženy z individuálních pozic, ale v kontextu prací Françoise Morelleta, Kennetha Martina, Manfreda Mohra a jiných zahraničních autorů. Výstavu pořádanou v rámci 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary finančně podpořili Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Karlovy Vary.


tisková zpráva

fotogalerie

fotogalerie dernisáž