Michal Gabriel - Červený koberec


Termín: od 29. 06. 2019 do 8. 09. 2019
Čas: vernisáž 29.6.2019 v 17 hodin
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Michal Gabriel (1960), spoluzakladatel výtvarné skupiny Tvrdohlaví, vedoucí Ateliéru sochařství na VUT v Brně, jeden z nejvýraznějších současných českých sochařů vytvořil řadu soch šelem či mýtických bytostí pro veřejný prostor. Výstava bude prezentovat také aktuální tvorbu ovlivněnou novými technologiemi, díky kterým vznikají mimořádně působivé objekty z vrstvené nerezové oceli.

Michal Gabriel se na české scéně začal výrazně uplatňovat od poloviny 80. let v rámci kolektivních generačních výstavních vystoupeních, známých jako Konfrontace. V roce 1987 byla založena skupina Tvrdohlaví, kde byl Gabriel podstatným a nepřehlédnutelným členem. Gabriel vnímá plastiku jako plnohodnotný element umělecké tvorby, schopný formálních a výrazových variací zejména ve způsobu zacházení s figurou. Pro autora je umění především příběhem, v každém svém díle příběh vypráví. Příběh sochy se prolíná s jejím formálním ztvárněním - námět podmiňuje formu a naopak. Gabrielova tvorba hledá smysluplné, sdělné a aktuální možnosti respektující klasická sochařská východiska. Dlouhodobě se sochař zabývá i otázkou struktury. Gabrielovým stěžejním tématem je lidská figura, vnímaná často jinak, než je zvykem. Často vytváří a vyvolává skupinové interakce soch, a to jak mezi sebou navzájem, tak ve vztahu k vnitřnímu či vnějšímu prostředí. Druhou nápadnou rovinou Gabrielových plastik je jejich povrchová struktura, která souvisí s umělcovým zájmem o teorii fraktálů. Povrch je pro Gabriela nekonečná struktura, která zdánlivě nekončí ani nezačíná. Michal Gabriel i nadále experimentuje s formální podobou soch. V poslední době vytváří konstrukci sochy pomocí rastrů - transparentností rastrů narušuje přirozeně plný objem díla. Socha získává vzdušnost, přitom zůstává sochařsky objemná. Nejvýraznějším dílem tohoto typu je návrh jezdecké sochy Karla IV. pro město Karlovy Vary. Karlovarská výstava připravená v rámci doprovodného programu 54. ročníku MFF pod příznačným názvem Červený koberec, představí vedle řady starších prací také tuto aktuální autorovu tvorbu.

 tisková zpráva

fotogalerie