Alois Wachsman - Malířská vášeň pro hazardní hru


Termín: od 2. 11. 2017 do 1. 01. 2018
Čas: vernisáž 2.11.2017 v 17.00 hodin
Misto: Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Monografická výstava Aloise Wachsmana (1898-1942), zakládajícího člena skupiny Devětsil a významné osobnosti české meziválečné avantgardy, představí výběr z jeho osobité malířské tvorby. Reprezentativní soubor děl přiblíží autorův magický realismu a primitivismus, následný imaginativní kubismus i vrcholné období svébytného pojetí surrealismu.

Výstava Aloise Wachsmana (1898 – 1942) představuje reprezentativní výběr z jeho malířského díla patřícího k vrcholům české meziválečné avantgardy. „Jako zakládající člen skupiny Devětsil sdílel se svými vrstevníky v první polovině dvacátých let 20. století výtvarné tendence magického realismu, primitivismu a nové věcnosti, aby postupně přešel k lyrickému kubismu a dospěl až ke svébytně pojatému surrealismu a realismu. Jeho sklon k bezprostřednímu výrazu, dadaistickému vtipu a improvizaci představoval jakýsi korektiv dogmatických teorií a manifestů, jichž byl zapřisáhlým odpůrcem.“ (R. Michalová) Alois Wachsman po ukončení studia architektury působil jako projektant v Gočárově ateliéru. V roce 1931 připravil svoji první samostatnou výstavu ve známé Aventinské mansardě v Praze. Souběžně s volnou tvorbou pracoval jako scénický výtvarník pro Osvobozené divadlo (Jiří Voskovec byl jeho bratrancem) i pro Národní divadlo v Praze. V roce 1937 vážně onemocněl, přesto ještě vytvořil scénické výpravy pro Národní divadlo či ilustrace k Holanovým a Halasovým básnickým dílům. Tvorba poněkud pozapomenutého autora nebyla příliš často prezentována, poslední větší výstava na galerijní půdě se uskutečnila v roce 1979 v královohradecké galerii. Na aktuální karlovarskou výstavu bylo zapůjčeno více než padesát malířských a kresebných děl z 15 galerijních i soukromých sbírek.

 


tisková zpráva

fotogalerie