Roční plán výstav 2019
Tomáš  Polcar - Hemisféry

15.11.2018 – 13.1.2019

Tomáš Polcar (1973) a jeho tvůrčí proces osciluje mezi intuicí a raciem, mezi pravou a levou hemisférou. Tyto dva principy naplňuje výstavní soubor aktuálních děl malířských a sochařských zaměřený na krajinu a strukturu.

 


Z technických důvodů zavřeno od 14.1. do 13.3.2019.


Mapa světa Karla Teigeho

14.3. – 1.5.

Výstava prezentuje Karla Teigeho (1900–1951) jako výtvarného teoretika, organizátora, umělce, typografa a vůdčí osobnost evropské avantgardy. Jedna část představí Teigeho vlastní umělecká díla od raných počátků až po surrealistické koláže s erotickým nábojem, druhá část pak výběr malířských děl Tvrdošíjných, Devětsilu či Skupiny surrealistů v ČSR, tedy umělců, jejichž tvorbě se Teige teoreticky věnoval.

 
 

Otakar Slavík - Ohlédnutí

9.5. – 23.6.

Významný český malíř a kreslíř Otakar Slavík (1931– 2010), osobnost pevných morálních zásad, působil po podpisu Charty 77 ve vídeňském exilu. Výstava představí průřez tvorbou bytostného koloristy soustředěného na tematiku člověka, autora barevné i výrazové uvolněnosti a opravdové tvůrčí radosti.

 
 

Michal Gabriel - Červený koberec

29.6. – 8.9.

Michal Gabriel (1960), zakladatel výtvarného seskupení Tvrdohlaví, vedoucí Ateliéru sochařství na VUT v Brně, jeden z nejvýraznějších současných českých sochařů vytvořil řadu soch šelem či mýtických bytostí pro veřejný prostor. Výstava bude prezentovat také aktuální tvorbu ovlivněnou novými technologiemi, díky nímž vznikají mimořádně působivé objekty z vrstvené nerezové oceli.

 


Vladimír Vašíček - Barevné partitury

19.9. – 3.11.

Vladimír Vašíček (1919–2003) figuruje v historii českého malířství 2. poloviny 20. století jako výrazná tvůrčí osobnost.  Přestože žil a tvořil v odloučení jihomoravského venkova, jeho tvorba neztratila vazbu na aktuální výtvarné tendence. Výstava představí v průřezu všechna významná autorova období a bude sestavena jak ze zápůjček z předních galerijních institucí, tak ze soukromé sbírky rodiny autora.

 
 

Klub konkretistů

14.11.2019 – 5.1.2020

Klub konkretistů byl založen roku 1967 a soustředil představitele českého a slovenského konstruktivně koncipovaného umění, jehož univerzální řečí byla geometrie.Na výstavě budou zastoupeni původní i současní členové klubu (např. J. Hilmar, R. Kratina, Š. Belohradský, E. Ovčáček, P. Hošek, L. Daněk). Výstavní projekt připomíná 50. leté výročí od konání první výstavy klubu v karlovarské galerii roku 1969.