Roční plán výstav 2017
Václav Šerák a žáci – Oheň / Hlína / Led

2.2. – 23.4.2017

Výstavní projekt připravený ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze představí významnou osobnost české a evropské keramické tvorby prof. Václava Šeráka (1931), jehož díla jsou charakterizována dynamickými tvary, velkorysými proporcemi a tvarově i barevně expresivním a nekonvenčním zpracováním. Výstavu doplní ukázky děl jeho žáků, kteří se prosadili volnou tvorbou i v oboru designu a užitého umění.

  


Struktura – znak – životní prostor/ Struktur – Zeichen – Lebensraum

6.4. – 8.5.2017

Výstava připravená ve spolupráci s Kunstvereinem Hochfranken v Selbu v rámci česko-německého programu MY 2 / WIR 2 bude prezentací tři českých a tří německých umělců (Karel Kocourek, Milan Maur, Pavel Štýbr, Hubert Huber, Sabine Richter, Diet Sayler). Všichni autoři svébytně využívají fotografických postupů a prostřednictvím archetypálních znaků sdělují své vidění světa.

   

 

Jan Samec st. – Země zadumaná

18.5. – 20.6.2017

Výstava k nedožitým stým narozeninám známého karlovarského malíře, kreslíře a grafika představí jeho malířskou, zejména krajinářskou tvorbu, která se rozvinula od realistických začátků přes stylizované a abstraktní polohy až po básnivé přepisy převážně jihočeských motivů. Působivé krajiny charakterizuje vysoký koloristický smysl, hluboká citovost i prožitek přírody.

 


Nepolapitelná struktura – díla a umělci ze sbírky M. Velfla 

29.6. – 3.9.2017

Mezinárodní výstava konstruktivistických a strukturálních tendencí v umění od 60. let 20. století do současnosti představí díla významných českých i zahraničních autorů pocházející ze sbírky Miroslava Velfla (Hugo Demartini, Rita Ernst, Torben Giehler, Camille Graeser, Ivan Chatrný, Vladimír Kokolia, Radek Kratina, Elsi Spitmann Kyncl, František Kyncl, Karel Malich, Kenneth Martin, Manfred Mohr, Francois Morellet, Zdeněk Sýkora).

     

 

Nevídáno / Marianna Machalová–Jánošíková

4.7.  15.7.2017

Nadace Sirius, partner sekce Lidé odvedle MFF Karlovy Vary, pořádá výstavu nevidomé sochařky Marianny Machalové–Jánošíkové. Prezentována bude převážně figurální tvorba naplněná niternými pocity a vyjadřující ženský svět, jeho krásu, tíži, radost i smyslnost.

 


Joža a Franta Uprkovi ze sbírek GVU v Hodoníně

14.9. – 29.10.2017

Malíř Joža Uprka svou impresivní malbou zachytil život na Slovácku v mnoha podobách a kompozicích vždy vynikajících bravurní kresbou i koloristickou kvalitou malby. Sochař Franta Úprka, mladší bratr slavnějšího malíře, se též tematicky obracel k rodnému kraji a vytvořil rozsáhlou řadu sochařských studií charakteristických lidových typů. Výstava je připravená ve spolupráci s GVU v Hodoníně.

        


Přírůstky do sbírek 2006–2016 aneb Co je u nás nového

14.9. – 29.10.2017

Výstava prezentující akviziční činnost karlovarské galerie v oboru malby a sochařství uplynulých deseti letech představí díla A. Střížka, H. Purkrábkové, S. Klimeše, J. Róny ad.Alois Wachsman - Malířská vášeň pro hazardní hru 

2.11.2017 – 1.1.2018

Monografická výstava Aloise Wachsmana (1898-1942), zakládajícího člena skupiny Devětsil a významné osobnosti české meziválečné avantgardy, představí výběr z jeho osobité malířské tvorby. Reprezentativní soubor děl přiblíží autorův magický realismu a primitivismus, následný imaginativní kubismus i vrcholné období svébytného pojetí surrealismu.