Roční plán výstav 2016

1. – 24.1.2016

Karel Bečvář – Sumasumarum

Karel Bečvář žijící od roku 1990 ve Švédsku navrhuje zajímavé plastiky-objekty vytvářené ze skla a kovu a v galerii prezentuje svůj originální sochařský projev ve výběru drobných plastik z posledních let.

 1. – 24.1.2016

Jiří Kožíšek – Na růžích ustláno

Známý karlovarský designér porcelánu Jiří Kožíšek (1955) představuje svou užitou tvorbu, nejaktuálnější porcelánové objekty a také rozměrné kresby inspirované bohatstvím forem kvetoucí zahrady.

  4.2. – 10.4.2016

Jiří John – malba, grafika, kresba

Průřez celoživotní tvorbou Jiřího Johna (1923-1972), člena skupiny UB 12, významného malíře, kreslíře a grafika, „básníka přírody“, k jehož stěžejním námětům patřila příroda, hmota a světlo.

   21.4. - 22.5.2016
 
V+V Machnoninovi 60'/70'

Výstava přibližující architektonickou tvorbu manželů Věry a Vladimíra Machoninových z 60. a 70. letech představí jejich nejvýznamnější realizace (např. hotel Thermal, OD Kotva) prostřednictvím posterů, modelů, originálů výkresů i mobiliáře.

 

 

21.4. - 22.5.2016

Česká krajinomalba první poloviny 20. století

Výstava ze sbírek karlovarské galerie představí výběr z krajinářské tvorby A. Slavíčka,
F. Kavána, V. Špály, W. Nowaka, O. Kubína, J. Trampoty, V. Sedláčka, ad.

  26.5. - 26.6.2016 

Eugen Gomringer / Robert S. Gessner

Významný švýcarský literát Eugen Gomringer (1925) představí svou výtvarnou tvorbu – konkrétní poezii, v níž hraje významnou roli písmo. Výtvarná tvorba Roberta S. Gessnera (1908-1982), švýcarského malíře a grafika, je inspirovaná geometrií a matematikou, tvořená pomocí kompasů a úhloměrů, jejím tématem je především kruh a segment.

  2.7. – 4.9.2016

Jiří Balcar – filmové plakáty malbou a koláží

Jiří Balcar (1929-1968), malíř, grafik a typograf, kromě svého bohatého grafického díla vytvořil i velký soubor filmových plakátů. Výstava pořádaná v rámci MFF přiblíží právě filmové plakáty, především jejich originální předlohy, tvořené kombinací klasických malířských a kreslířských technik s koláží a montáží.  

 

 

4.7. – 28.8.2016

POCTA VELIKÁNŮM 80 let filmu ve Zlíně

Jubilejní expozici tvoří fotografie klíčových zlínských osobností, které byly u založení zlínského studia v roce 1936. Výstavu fotografií A. Hackenschmieda, J. Lukase, P. Hrdličky, J. Novotného ad. doplní také fotoreportáž z prvního filmového festivalu pořádaného v baťovském Zlíně v letech 1940 – 1941 pod názvem "Filmové žně".

 


15.9. – 30.10.2016

Tváře Ruska  Ruské umění 19. a počátku 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě

Reprezentativní soubor maleb a kreseb význačných ruských umělců druhé poloviny 19. století a počátku 20. století (I. J. Repin, I. I. Šiškin, I. K. Ajvazovskij, aj.) představí portrétní tvorbu a krajinomalbu ze sbírky ruského umění z Galerie výtvarného umění v Náchodě.

 

 

10.11.2016 – 8.1.2017  

Václav Balšán – obrazy, kresby 

Výstava Václava Balšána (1949) představí tvorbu posledních několika let - malby a kresby energického malířského gesta i zvučné barevnosti vážící se především k přírodě a k procesům formování a utváření krajiny.