Roční plán výstav 2015

1. – 25.1.2015

Jakub Obrovský  – Arkádie

Výstava Jakuba Obrovského (1882–1949) prezentuje především oblíbené ženské figurální motivy v malbách zářivé barevnosti a také neméně pozoruhodnou tvorbu sochařskou.

 

 

5.2. - 6.4.2015 

Jiří Patera – Dotknout se povahy světa

Výstava přiblíží tvorbu plzeňského autora Jiřího Patery (1924-2003), kterou charakterizuje vytříbený cit pro barvu, kultivovaný malířský přednes či užívání kolážovaných a asamblovaných prvků v malbě.

  

 

16.4. - 14.6.2015 

Vladimír Škoda – Virtuální prostor

Vladimír Škoda (1942), sochař, grafik a kreslíř působící ve Francii představí originální uměleckou instalaci připravenou pro konkrétní prostory karlovarské galerie – obvykle v kovu a nejčastěji prostřednictvím kulovitých tvarů sděluje svou fascinaci kosmem.

 

 

4.7. - 2.8.2015

Miroslav Pechánek – písmo, obraz, film

Retrospektivní výstava připravená v rámci 50. ročníku MFF Karlovy Vary představí dílo Miroslava Pechánka (1945), respektovaného typografa, grafika a designéra, jehož tvůrčí práce vycházejí z nápadité hry s písmem, kterou užíval při tvorbě plakátů a knižních obálek a kterou v posledním desetiletí využívá jako ústřední motiv své volné tvorby.

     6.8. - 13.9. 2015

Jaroslav Horálek - Zápas s drakem

Malířská tvorba Jaroslava Horálka (1954-1991) vznikla během pouhých deseti let. Jeho nezkrotná malířskost, cit pro dramatickou barevnost a zároveň niterný zájem o lidský úděl jej vedly cestou porozumění, pochopení a poznávání.

  

 


17.9. - 8.11.2015

Pavel Besta - Dotýkání

Pavel Besta (1958) ve svých dílech zachycuje prolínání dvou prostředí - živé přírody s neživým světem lidských příbytků, do jejichž omítek se vtiskávají naděje i ztracené iluze, radost i zklamání celých lidských generací.

 

 

19.11.2015 - 24.1.2016  

Karel Bečvář – výběr z tvorby

Karel Bečvář žijící od roku 1990 ve Švédsku navrhuje řadu zajímavých plastik-objektů vytvářených ze skla a cínu pro firmu Moser a v galerii představí svůj originální sochařský projev ve výběru drobných plastik z posledních let.

             

 

 

19.11.2015 - 24.1.2016  

Jiří Kožíšek – výběr z tvorby

Známý karlovarský designér porcelánu Jiří Kožíšek (1955) představí kromě volné tvorby v keramice a porcelánu také výběr ze svých malířských, kresebných a grafických děl.