Roční plán výstav 2014

 

1. – 26.1.2014

60 DĚL / 60 LET Galerie umění Karlovy Vary

Výstava k 60-tiletému výročí založení galerie bude prezentovat 60 chef-d'oeuvrů z bohatých sbírkových fondů galerie a také výběr dokumentačních materiálů (plakátů, pozvánek, katalogů, fotografií) z obsáhlého galerijních archivu.

 

1. – 26.1.2014

Waldemar Fritsch a jeho doba

Výstava představí dílo Waldemara Fritsche, významného tvůrce a profesora karlovarské Státní odborné školy pro průmysl porcelánový, která se v letech 1925–1945 stala důležitým uměleckým centrem výroby porcelánu.

 

 

1. – 26.1.2014

Porcelánová plastika 1925 - 1945

Výstavní soubor přiblíží volnou tvorbu dalších tvůrců – profesorů a studentů karlovarské odborné školy Michaela Mörtla, Adolfa Hegenbartha, Jana Lichtága, Jana Znoje a Eduarda Schickla.

 

 

1. – 26.1.2014

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Výstava prezentuje třicítku vybraných vilových staveb, které patří k pozoruhodným dílům naší architektury (Vila Tugendhat, Müllerova vila, Jurkovičova vila, Vila Jířího Hanzelky, Vila Lützow, aj)

 

 

27.1. – 12.2.   z technických důvodů zavřeno
 

 

13.2. - 23.3.2014

Miroslav Štolfa – Na hranici viditelného /obrazy

Brněnského malíře Miroslava Štolfu (1930) přivádí zájem o svět technické civilizace až k otázkám přesahujícím polaritu člověk a stroj – v malbě tíhnoucí k abstrakci a prokazující vytříbený smysl pro barvu hovoří o existenciální situaci člověka v postindustriálním světě.

  

 

27.3. - 4.5.2014

Oldřich Tichý - Jedním tahem těsně nad zemí / obrazy, kresby, objekty

Básnivá i hluboce sebereflektující tvorba Oldřicha Tichého (1959) staví na fragmentech, znacích, archetypálních symbolech a jednoduchých kompozicích, v nichž bývá zakódována krajina, historie, touhy, sny, víra i poznání.

 

 

 

15.5. - 22.6.2014

Diet Sayler (SRN) - Fugy

Výstava německého výtvarníka Dieta Saylera (1939), vycházejícího z obrazného jazyka geometrie a konstruktivismu, z přesných matematických úvah i principu náhody, představí tvorbu precizně definovaných linií, tvarů a ploch velmi redukované barevnosti.

 

19.6. - 3.8.2014

Kubánský filmový plakát

Výstava filmových plakátů ze 70. a 80. let 20. století je pořádána k 55. výročí vzniku filmového průmyslu na Kubě. Významní umělci inspirováni bohatou tradicí kubánského výtvarného umění propagují především slavné filmy evropské provenience.

      

 

5.7. - 7.9.2014

Jaroslav Róna - Srdce temnoty

Jaroslav Róna (1957), jeden z nejosobitějších umělců současnosti, představí reprezentativní výběr z tvorby posledního desetiletí, magicky působivá malířská a sochařská díla často inspirovaná mytologií i skutečnými osudy světa, naplněná tajemstvím, symbolikou, poselstvími i otázkami po smyslu lidské existence.

  

 

11.9. - 9.11.2014  

Antonín Slavíček - Kameničky

Antonína Slavíčka (1870-1910), nejvýznamnější českou osobnost ovlivněnou prvky impresionismu, který svými krajinomalbami dokázal zachytit atmosféru venkova, malebnost i charakter české krajiny či monumentalitu přírody přiblíží výstava uskutečněná ve spolupráci s Východočeskou galerií Pardubice.

 

 

20.11.2014 - 18.1.2015

Jakub Obrovský  – obrazy, plastiky

Výstava Jakuba Obrovského (1882–1949) připravená převážně z obsáhlé a nepříliš známé sbírky autorových děl z Galerie výtvarného umění v Hodoníně prezentuje především oblíbené ženské figurální motivy v malbách zářivé barevnosti a také tvorbu sochařskou.