Roční plán výstav 2013

Pohádkový svět Josefa Lady

1.1. - 27.1. 2013

Jeden z nejuznávanějších ilustrátorů dětských knížek zaplní galerii svými zimními výjevy, dětskými hrami, vodníky, ponocnými a zvířátky nejen v originálech ilustrací, ale i ve volné malířské tvorbě.

 


28.1. – 13.2.   z technických důvodů zavřeno


Vítek ČAPEK                                                                   

14.2. - 1.4. 2013

Objevná výstava přiblíží neznámé dílo Vítka Čapka (1954–1988), jeho monochromní obrazy abstrahovaných vodních hladin či kresebné kompozice s motivem kruhu naplňující minimalistické tendence v umění.     
                                                                        
 


Jakub ŠVÉDA / FUSIONPOINT                                          

11.4. - 16.6. 2013

Jakub Švéda (1973) představí krajinu prostřednictvím recyklovaných industriálních fragmentů – log, šablon, částí nejrůznějších strojů a pozůstatků lidské průmyslové činnosti.

  CABANI - 18 let práce pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

30.6. - 25.8. 2013

Přehlídka dokumentující originální a dnes již proslulou tvorbu Michala a Šimona Cabanových pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech - od zaprášených fotografi í, videopásků, přes kostýmy a rekvizity až po scénická show a jejich zákulisí v multimediální expozici.

 SENSORIUM / Contemporary art, film, music

30.6. - 1.9. 2013

Mezinárodní výstavní projekt prezentuje multimediální tvorbu třinácti autorů a otevírá otázky možnosti umělecké reflexe dnešní doby, která v sobě nese množství rozmanitých impulsů a stop z různých kulturních teritorií ve vnímání umění všemi smysly.

 Momenty růstu - Sochařské dílo Hany Wichterlové

5.9. – 10.11. 2013

Průřez tvorbou Hany Wichterlové (1903-1990), jedné z nejvýznamnějších představitelek českého moderního sochařství meziválečné avantgardy.

    


Vojtěch Hynais  (1854-1925)  

19.9. - 10.11. 2013 

Významného malíře - představitele generace Národního divadla - přiblíží reprezentativní soubor obrazů z bohaté sbírky Národní galerie v Praze.

 

 

60 DĚL / 60 LET Galerie umění Karlovy Vary

19.9. 2013 - 26.1. 2014

Výstava k šedesátiletému výročí založení galerie bude prezentovat šedesát chef-d‘oeuvrů z bohatých sbírkových fondů galerie a také výběr dokumentačních materiálů (plakátů, pozvánek, katalogů, fotografi í) z obsáhlého galerijního archivu.Waldemar Fritsch a jeho doba

21.11. 2013 – 26.1. 2014

Výstava představí Waldemara Fritsche, rodáka ze Staré Role a profesora karlovarské Státní odborné školy pro průmysl porcelánu, která se v letech 1925–1945 stala významným uměleckým centrem výroby porcelánu.

 


Porcelánová plastika 1925-1945

21.11. 2013 – 26.1. 2014

Výstavní soubor přiblíží volnou tvorbu další tvůrců – profesorů této odborné školy Michaela Mörtla, Adolfa Hegenbartha, Jana Lichtága, Jana Znoje a Eduarda Schickla.

 


Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

1. – 26.1.2014

Výstava prezentuje třicítku vybraných vilových staveb, které patří k pozoruhodným dílům naší architektury (Vila Tugendhat, Müllerova vila, Jurkovičova vila, Vila Jířího Hanzelky, Vila Lützow, aj)