Publikace 2020           Emil Filla & Mánesáci na Malši

           ISBN 978-80-88319-19-1
           text: T. Vlček
           překlad: D. Livingstone
           foto: Národní galerie Praha,SGVU Litoměřice,GU
            Karlovy Vary,Západočeská galerie v Plzni,AJČG
            Hluboká,OGL Liberec,VČG Pardubice,GAVU Cheb,
            Galerie KODL
           graf. úprava: F. Vlček, T. Vlček,
           tisk: Tiskárna Median, s.r.o.
           60 stran, anglicky, náklad 400 ks., cena 180 Kč,- 

 

             PRAVDA - KRÁSA - POSEDLOST / 2
             Osobnosti české moderny
             2.pol. 20.st. ze sbírek galerie

             ISBN 978-80-88319-18-4
             text: B. Vachudová
             foto: B.Hořínek, archiv galerie
             graf. úprava: I. Pelc
             tisk: Tiskárna Median s.r.o.

             skládačka 8 stran, náklad 500 ks., cena 20,- Kč

 

            MILAN MAUR
            ZÁZNAMY / RECORDS

            ISBN 978-80-88319-17-7
            text: J. Samec, CV z archivu Milana Maura
            foto: B. Hořínek, M. Maur, V. Maur, J. Wendler
            graf. úprava a sazba: J. Samec jr.
            překlad: R. Peteříková
            tisk: Tiskárna Median, s. r. o.
            koncepce katalogu: J. Samec, J. Samec jr.

            60 stran, anglicky,náklad 400 ks, cena 150,- Kč
 
            Objevené bohatství
            Grafická tvorba Walthera Klemma a
            Carla Theodora Thiemanna

            ISBN 978-80-88319-16-0
            text: Božena Vachudová
            překlad: Gabriela Kalinová
            foto: Bořivoj Hořínek
            grafická úprava: Ivan Pelc
            tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

            skládačka 8 stran, ČJ, NJ, 400 ks, cena 20 Kč

 

            PRAVDA - KRÁSA - POSEDLOST
            Osobnosti české moderny
            1.pol. 20.st. ze sbírek galerie


             ISBN 978-80-88319-15-3
             text: B. Vachudová
             foto: archiv galerie
             graf. úprava: I. Pelc
             tisk: Tiskárna Median s.r.o.

             skládačka 8 stran, náklad 800 ks., cena 20,- Kč

 

             Ivan Kljun
             a osobnosti ruské avantgardy

             ISBN 978-80-88319-12-2
             texty: B. Vachudová, J. Samec, J. Rejgehr
             překlad: D. Livingstone
             foto: J. Wendler
             graf. úprava a sazba: I. Pelc
             tisk: Median s.r.o.

             60 stran,anglicky, cena 200,- Kč

 

 

             KARLOVARSKÝ SALON 2020

             ISBN 978-80-88319-10-8
             text: J. Samec
             foto: J. Wendler, archiv autorů a galerie
             graf. úprava: J. Samec jr.
             tisk: Median s.r.o.

             24 listů, náklad 400 ks.