Publikace 2019Tomáš Polcar
Hemisféry

ISBN 978-80-87420-94-2
text: L. Šiklová
překlad: D.A. Nixon
foto: S. Kožený, J. Jiroudek
graf. úprava: I. Pelc
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

56 stran,angl.,náklad 400 ks., cena 150 Kč,-