Publikace 2018
Oskar Stocker
Svoboda / Freiheit

ISBN 978-80-87420-91-1
texty: F. Piškanin, J. Samec, M.G. Patka
překlad: I. Bertram
foto: S. Kožený, E. Hofer
graf. úprava: J. Samec jun. / Perfect Planet s.r.o.
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

60 stran, německy, náklad 400ks., cena 150,- Kč.
Nezlomení
Ruští nonkonformisté druhé pol. 20. století

ISBN 978-80-87420-84-3
texty: M.Slavická, J.Samec
editorky: B.Vachudová, K.Konečná
překlad: D.Livingstone, J.Jančárková
foto: M.Karminsky
graf. úprava: I.Pelc
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

64 stran, anglicky, rusky, náklad 500ks., cena 150,- Kč.

Gisela & Antonín Kuchařovi

ISBN 978-80-87420-75-1
text: Z. Čepeláková
foto: B.Hořínek, S.Kožený, V.Radechovský
graf. úprava: F. Steker
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

60 stran, náklad 300 ks, cena 125,- Kč
   
Milan Knížák
Žít jinak

ISBN 978-80-7437-247-6
text: M.Knížák, R.Michalová, J.Samec, J.Kunze, I.Bergmann
redakce textů: E. Hrubá
překlad: A. Dean
grafická úprava: K. Kerlický
vydal: KANT, Praha, 2018

208 stran, česky, anglicky, cena 690,- Kč