Publikace 2009 

 

… ze sbírky II.

ISBN 978-80-85014-89-1
texty: Božena Vachudová, Jan Samec, Eva Neumannová
foto: B.Hořínek, Jan Kučera, Otto Palán
graf. úprava: Jan Kučera, Jan Samec, Geronimo
tisk: Kaliba, Praha

80 str., angl., náklad 600 ks, 150,- Kč
       Alén Diviš / malby a kresby

    ISBN 978-80-85014-86-0 (Galerie umění Karlovy Vary)
    ISBN 978-80-86250-24-3 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
    text: Jaromír Zemina
    graf. úprava: Filip Skalák
    tisk: TA Print, Praha

    32 str., není v prodeji

 

Monika Immrová / Tvary

ISBN 978-80-85014-81-5 (Galerie umění Karlovy Vary)
ISBN 978-80-85050-72-2 (Oblastní galerie v Liberci)
text: Božena Vachudová
skeny: KANT Karel Kerlický
graf. úprava: Signature s.r.o.
tisk: Realtisk

56 str., angl., není v prodeji

 

Václav Benda / Multifocus

ISBN 978-80-85050-72-1, vydala Oblastní galerie v Liberci
texty: Ivan Neumann, Naďa Řeháková
foto: V. Benda
graf. úprava: V. Benda
tisk: Unipress s.r.o. Turnov

224 str., angl., není v prodeji
         Martin Salcman 1896-1979

       ISBN 978-80-86415-68-0 (vydala Západočeská galerie v Plzni)
       texty: Roman Musil, Tomáš Brabec, Jaroslav Vančát, Zbyněk Sedláček
       foto: T. Brabec, J. Brodský, R. Červenka, J. Freiberg, J. Gordon,
               V. Havelka, B.Hořínek, O. a K. Kocourkovi,  P. Kuklík,
               Z. Matyásko, Oto Palán, P. Petrov, R. Portel, V. Pospíšil,
               R. Prekop, V. Stanko, I. Přeček, V. Šulc, J. Trojan,
               J. Vančát, V. Zoubek 
       graf. úprava: Luboš Drtina
       tisk: TA Print s.r.o.

       104 str., angl., není v prodeji