Publikace______________________________________________________________________________

2017
______________________________________________________________________________

 

Václav Šerák a žáci
Oheň / Hlína / Led

ISBN 978-80-87420-66-9 GU KV
ISBN 978-80-7101-165-1 u(p)m
koncepce knihy: D. Hálová
graf. design výstavy a knihy: M. Groch,P. Krejzek, ReDesign
překlad: M. Newkirk, K. Valdmanová
foto, není-li uvedeno jinak: G. Urbánek u(p)m
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

116 stran, náklad 350 ks., anglicky, cena 320,- Kč.
______________________________________________________________________________

2016
______________________________________________________________________________


  Václav Balšán
  Obrazy a kresby

  ISBN 978-80-270-0268-9
  texty: M.Hofírek, E. Neumannová, I. Neumann
  foto: O.Chytrá, T.Kožíšková, A.Leinweberová, K.Letmajerová,
          O.Střelcová, B.Hořínek
  grafická úprava: E. Prokopová
  tisk: Tiskárna Daniel s.r.o., Praha

  80 stran, náklad 300 ks., anglicky, cena 150,- Kč.
Zdeněk Sýkora fotografem  1937-1945

ISBN 978-80-87420-63-8
texty a koncepce: L. Bydžovská, L. Sýkorová
graf. úprava: Z. Ziegler
předtisk. příprava: J. Bouček
tisk: Indigoprint, s.r.o.

148 stran, cena 370,- Kč.
Tváře Ruska

ISBN 978-80-87420-64-5
text: V. Tokoš
foto: GVU v Náchodě
graf. úprava: I. Pelc
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

8 stran, náklad 600 ks., rusky, cena 15,- Kč.
Ženské v(j)ecy

ISBN 978-80-87420-61-1
text: Z. Bílková
foto: B. Hořínek, K. Pavelková, archiv autorek
graf. úprava: PROTEBE live
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

40 stran, nákl. 300 ks., cena 130,- Kč.
Jíří Balcar
Filmové plakáty malbou a koláží

ISBN 978-80-7437-200-1
text: Z.Primus, J.Balcar
překlad: E.W. Spacilova
graf. úprava: V. Vimr
tisk: PBtisk a.s.
vydal: K.Kerlický-KANT

112 stran, angl., cena 290,- Kč.
    Eugen Gomringer
    Konkrétně / Konkret

    ISBN 978-80-87420-58-4
    text a koncepce: J. Samec
    překlad: I. Bertram, J. Samec
    foto: B. Hořínek, archiv E. Gomringera
    graf. úprava: J. Samec jr./Perfect Planet s.r.o.
    tisk: Tiskárna Median s.r.o.
    42 stran, německy, náklad 400 ks.
  Michal Cihlář
Ostrov - Dva kubánské deníčky

ISBN 978-80-87420-54-6
koncept, foto a texty: M. Cihlář
foto označené VR: V. Richterová
graf. úprava a obálka: M. Cihlář
text: B. Vachudová
překlad: D Livingstone
tisk: H. R. G. spol. s r.o.
72 stran, angl., cena 199,- Kč

 

 Česká krajinomalba první poloviny dvacátého století
/ ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary

ISBN 978-80-87420-57-7
text: J. Samec
foto: B. Hořínek a archiv galerie
grafická úprava: J Samec jr./Perfect Planet s.r.o.
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

8 stran, náklad 600 ks., cena 15 Kč,-
Jiří John
Malba, grafika, kresba

ISBN 978-80-87420-53-2
text: J. Zemina
foto: F. Skalák, B. Hořínek, P. Petrov, archivy OGV v Jihlavě,
        OG v Liberci a GVU v Ostravě
grafická úprava: F. Skalák
tisk: Indigoprint s.r.o.

32 stran, náklad 300 ks., cena 100,- Kč
______________________________________________________________________________

2015
______________________________________________________________________________

Hraniční syndrom / Borderline-Syndrom
Vydala Galerie umění Karlovy Vary a Nakladatelství Kant

ISBN 978-80-87420-49-2
ISBN 978-80-7437178-3-49-2
Text: Rea Michalová, Jan Samec
Gr. úprava: Karel Kerlický
Tisk: Paper Jam

68 stran, cena 400,- KčPavel Besta
Dotýkání

ISBN 978-80-87420-47-8
text: I. Neumann
foto: J. Vávra
grafická úprava: E. Prokopová
tisk: Median s.r.o.

32 stran, náklad 300 ks., cena 100,- Kč. 
Jaroslav Horálek
Zápas s drakem

ISBN 978-80-87420-44-7
texty: E. Neumannová, H. Horálková
foto: M. Jaroš jr.
grafická úprava: E. Prokopová
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

32 stran, náklad 300 ks., cena 100,- Kč.
Miroslav Pechánek
Písmo, obraz, film / retrospektiva

ISBN 978-80-87420-43-0
text: E. Neumannová
foto: J.Hűbl, J.Krýsl, J.Kučera, J.Petráková, V.Toušek
typografie: M.Pechánek / DTP: F.Havránek
vydala: Tiskárna a nakladatelství Varius Praha

36 stran, angl., náklad 300 ks., cena 100,- Kč.

Luboš Vetengl
Makabrózní idylka

ISBN 978-80-87420-41-6
texty: Z. Bílková, L. Vetengl
překlad: D. Livingstone
grafická úprava: L. Vetengl
tisk: Tiskárna AKORD Chomutov

28 stran, angl., náklad 300 ks., cena 80,- Kč
Pavel Piekar
Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku

ISBN 978-80-87420-40-9
text: A.L. Ballardini, B. Vachudová, R. Wohlmuth
foto: M. Linhart, archiv galerie
grafická úprava, sazba: M. Jirát, 4MAT s.r.o.
překlad: M.F. Rogers
jazyková redakce: L. Křesťanová
tisk: Tiskárna Median, s.r.o.

56 stran, angl., náklad 300 ks., cena 90,- Kč
  Vladimír Škoda
  Z nitra

  ISBN 978-2-908092-62-2
  texty: É.Artaud, M.Hájek, J-P.Luminet, V.Škoda, P.Wat
  překlad: R.Leroy-Vávrová, A.Pravdová, H.Procházková, B.Schmitt,
               Z.Tomanová, ORATIO s.r.o.
  korektury: H.Beguivinová
  grafická úprava: D. Janvier
  tisk: Grafiche Flaminia, Trevi (Italie), ISI Print, Saint-Denis (Francie)
          
  francouzsky + český předklad zvlášť
  210 stran, cena 850,- Kč.
_____________________________________________________________________________

2014
______________________________________________________________________________

 

Jiří Patera
Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch

ISBN 978-80-87420-39-3
texty: I. Neumann, B. Vachudová
foto: O. Palán
grafická a předtisková úprava: E. Prokopová
tisk: Tiskárna Daniel
vydala Galerie města Plzně a Galerie umění Karlovy Vary

80 stran, náklad 800 ks, cena 180,- Kč.      Sto podob a sto let Becherovy vily
      ISBN 973-80-87420-36-2
      text: L. Zeman, J. Samec, I. Klsáková
      foto: S.Kožený, archiv rodiny Pauli, L.Zeman,A.Bedlík, J.Pohribný,
              D.Kurc,   B.Hořínek, J.Mika, J.Hospodár, P.Vargová, J.Samec,
              J.Beca, Sbírky Muzea K. Vary, Stavební archiv Statutárního
              města K.Vary
      grafická úprava: J. Samec jr. (Perfect planet)
      předtisková úprava: Studio Benderski, s.r.o.
      tisk: tiskárna Kaliba, s.r.o.
      140 stran, náklad 500 ks., cena 250,- Kč.


Antonín Slavíček
Kameničky

ISBN 978-80-85112-78-8
text: J.Orlíková, H.Řeháková, V.Skálová
redakce: J.Křížová
grafická úprava: H. Svobodová, P.Korunka
tisk: Pardubická tiskárna Silueta, s.r.o.
vydavatel: Východočeská galerie v Pardubicích
60 stran, náklad 800 ks, není v prodeji


Tilo Ettl
Dvě cesty / Dvě místa

ISBN 978-80-87420-38-6
text: J.Samec
foto: D.Kurc
grafická úprava: J.Samec ml.
překlad: T.Ettl
tisk: Kaliba, s.r.o.

8 stran, německy, náklad 400 ks.
Inge-Rose Lippok
Dvě cesty / Dvě místa

ISBN 978-80-87420-38-6
text: J.Samec
foto: B.Hořínek, J.Samec, archiv autorky
grafická úprava: J.Samec ml.
překlad: I.Bertram, J.Samec
tisk: Kaliba, s.r.o.

8 stran, něměcky, náklad 400 ks.

Jaroslav Róna

Srdce temnoty

ISBN 978-80-87420-35-5
text: E.Neumannová
foto: B.Hořínek, archiv autora
překlad: D.Livingstone
grafická úprava: E.Prokopová
tisk: Median s.r.o.

8 stran, angl., cena 20,- Kč.

Jitka Kůsová-Valevská

O lidském.../ Pod kůží

ISBN 978-80-87420-34-8
texty: Z.Bílková, M.Koubová, J.Kůsová
foto: M.Šindelářová, archiv autorky
grafická úprava: J.Kůsová
tisk: AKORD Chomutov, s.r.o.

28 stran, náklad 300 ks., cena 90,- Kč.

  Diet Sayler
  Fugy / Fugen

  ISBN 978-80-87420-33-1
  texty:H-J.Goller,J.Samec,D.Sayler,D.Bogner,M.Harrison,
           E.Gomringer,T.Heyden
  foto: E.Amici, B.Hořínek, D.Sayler
  grafická úprava: F.Steker
  překlad: E.Krovová, D.Livingstone
  tisk: www.sabing.cz

  144 stran,něm., náklad 500 ks., není v prodeji

 
 Becherova vila

 ISBN 978-80-87420-31-4
 Vydala Galerie umění Karlovy Vary

 6 stran, náklad 3000 ks, cena 10,- Kč.

      Peter Kozma
      Neznámé světy / Mystery worlds / Les mondes
      mysterieux


      ISBN 978-80-87420-29-4
      texty: P.Kozma, J.Samec. Z.Illek
      foto: P.Kozma
      grafická úprava: J. Samec jr., J.Kučera
      překlady: J.Kozmová, D.Livingstone
      tisk: Tiskárna Kaliba, s.r.o.

      136 stran, angl., franc., náklad 300 ks,  cena 290,- Kč

Svatopluk Klimeš
Ohňová země


ISBN 978-80-87420-31-7
texty: Z.Bílková, S.Klimeš
foto: O.Palán, F.Skalák, S.Klimeš
grafická úprava: Eva Prokopová
tisk: Tiskárna Median

32 stran, náklad 300 ks,  cena 90,- KčJan Knap
Kresby a obrazy

ISBN 978-80-87420-30-0
texty: R.  Wohlmuth, B. Vachudová
foto: Radek Kalhous


48 stran, cena 80,- Kč

   Stanislav Kožený
   Fotografické portréty osobností  Karlovarska
   Vary(i)ace

   ISBN 978-80-87420-25-6
   text: Božena Vachudová
   foto: S. Kožený
   grafická úprava: F. Steker
   tisk: Pilsen Press

   32 stran, náklad 300 ks, cena 90,- Kč
   

Oldřich Tichý
Jedním tahem těsně nad zemí

ISBN 978-80-87420-27-0
text: L.Ševeček, I.Neumann
foto: O.Palán, M.Tichý
grafická úprava: DuoBernini
tisk a knih. zpracování: I.Vodáková - Durabo

152 stran, není v prodeji


 Na hranici viditelného
Miroslav Štolfa - obrazy

ISBN 978-80-87420-26-3
text: Eva Neumannová
foto: Jan Trna
grafická úprava: Eva Prokopová
tisk: Tiskárna Median s.r.o.

16 stran, cena 60,- Kč
______________________________________________________________________________

2013
______________________________________________________________________________

   Waldemar Fritsch a jeho doba /Porcelánová plastika 1925-1945

  ISBN 978-80-87420-20-1
  text: J.Vlasák
  foto: UMPRUM Praha, MG Brno, Městské muzeum a galerie
  Polička, Marktgrafenmuseum Ansbach,Regionální muzeum Teplice,
  B.Hořínek, J.Vlasák, L.Rumpík, F.Weiss, D.Ch.Lichtag
  grafická úprava: E.Prokopová
  překlad: I.Bertram
  tisk: Tiskárna Daniel s.r.o.
  95 stran, něm., není v prodeji

 
        

60 děl /60 let Galerie umění Karlovy Vary

ISBN 978-80-87420-22-5
text: V.Přibil, J.Samec, L.Zeman, L.Tóthová
foto: B.Hořínek, S.Kožený, archiv galerie
grafická úprava: J.Samec jr.
předtisk. úprava: Studio Benderski, s.r.o.
tisk: Tiskárna Kaliba, s.r.o.

140 stran, náklad 800 ks, cena 250,- Kč.
60 let Galerie umění Karlovy Vary
PEXESO

foto: B.Hořínek
grafická úprava: Median s.r.o.
tisk: Median s.r.o.

náklad 700 ks, cena 25,- Kč.

 

 Vojtěch Hynais

ISBN 978-80-904901-2-3
autorka katalogu: Š. Leubnerová
foto: Fotooddělení NG v Praze, J.Marek
grafická úprava a sazba: K.Horová
tisk: Grafies a.s. Hlinsko
vydalo Městské muzeum a galerie Hlinsko, 2013

není v prodeji
Momenty růstu
Sochařské dílo Hany Wichterlové

ISBN 978-80-85015-63-8
texty: E.Jůzová, M.Jůza, M.Pachmanová, J.Buchta
foto: GHM Praha, MG Brno, NG Praha, Galerie Klatovy/Klenová,
        MUO Olomouc, GVU Hodonín, SGVU Litoměřice, L.Wichterlová,              D.Hockeová, J.Krejčí
grafická úprava: Jan Buchta
tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
56 stran, není v prodeji

Jakub Švéda - Fusionpoint

ISBN 978-80-87420-19-5 (Galerie umění K. Vary)
ISBN 978-80-87013-43-4 (Galerie Klatovy/Klenová)
texty: Eva Neumannová
foto: J.Hubatka, P.Kopal, J.Švéda
grafická úprava: Ondřej Brom
tisk: Tiskárna Daniel

72 stran, není v prodeji
         Vítek Čapek

         ISBN 978-80-87420-18-8
         texty: Jiří Valoch, Miloš Šejn, Jan Samec, Lenka Sýkorová,
                  úryvky z rkp. poznámek Vítka Čapka
         foto: M.Šejn, S.Kožený, M.Polák, J.Vančát, archiv rodiny
         grafická úprava: Lada Licková 
         tisk: Tiskárna Kaliba, spol. s r.o
         
         132 stran, 276 reprodukcí, náklad 250ks, není v prodeji

_______________________________________________________________________________

2012

_______________________________________________________________________________

  Svět Josefa Lady

ISBN 978-80-87220-17-1
text: Eva Neumannová
foto: J. Hnilička
graf. úprava: E. Prokopová
tisk: Median s.r.o.

8 str., náklad 200 ks, není v prodeji


 


Michal Šarše /Balance - bilance

Pavel Šlegl / Těžké obrazy, lehčí kresby

ISBN 978-80-87420-13-3
text: Ivan Neumann
foto: I.Neumann, E.Neumannová, J.Hnilička
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o.

32 str., náklad 300 ks, není v prodeji


 

     Slavnosti plakátů / Zdeněk Ziegler+film

    ISBN 978-80-8420-11-9
    text: Eva Neumannová
    graf.úprava: Zdeněk Ziegler
    tisk: Median s.r.o.

    skládačka 6str., angl.,náklad 300ks, není v prodeji

  Jiří Slíva - Chaplin etc.

  ISBN 978-80-8420-12-6
  text: Lenka Tóthová
  graf.úprava: Zdeněk Ziegler
  tisk: Median s.r.o.

  skládačka 6str., angl.,náklad 300ks, není v prodeji


 

      Zdeněk Manina

     ISBN 978-80-87420-06-5
     texty: Božena Vachudová, Jan Haubert, Milan Hlaveš
     foto: M.Cihlář, P.Císař, K.Kocourek, A.Krčková, A.Krčmář,
             P.Kuna, Z.Manina, P.Marek, K.Pazderka, A.Pecková,
             M.Polák
     graf. úprava: Jana Vlčková
     tisk: EKON, družstvo Jihlava

     136 str., angl., není v prodeji

 

Kódy a prolínání - Aleš Veselý

ISBN 978-80-87420-10-2
texty: Eva Neumannová, Aleš Veselý
foto: A.Veselý, A.Bartková, J.Brabec
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o., Karlovy Vary

32 str., angl., náklad 200ks, vyprodáno

 

      Sklo sklu sklem (Anna Albert, Harald Beierl, Detlev Bertram,
      Varvara Divišová, Jan Samec, Jan Tichý, Katrin Horn,
      Zbyněk   Illek, Hana Olišarová, Alexander Schrott)

      ISBN 978-80-87420-09-6
      texty: Jan Samec, Hans-Joachim Goller, Reiner Meindl
      foto: Z.Illek, D.Bertram, K.Horn
      graf. úprava: A další studio (Horák, Kyncl, Samec)
      tisk: KV TISK s.r.o., Karlovy Vary

      72 str., něm., náklad 1000ks, není v prodeji 

   Indigo, šafrán, monzun - Roman Kameš

  ISBN 978-80-87420-08-9 (Galerie umění K. Vary)
  ISBN 978-80-87013-36-6 (Galerie Klatovy/Klenová)
  ISBN 978-2-908120-24-0 (Revue K, Paříž)
  texty: Martin Kolář, Eva Neumannová
  foto: F.Bartoň, M. Vlček, R. Kameš
  graf. úprava: Roman Kameš
  tisk: tiskárna Daniel, Praha

  32str., angl., náklad 600ks, není v prodeji

_________________________________________________________________________________

2011
_________________________________________________________________________________

 

Jindra Husáriková jubilující

ISBN 978-80-87420-07-2
text: Božena Vachudová
foto: G.Altman, B.Hořínek, Z.Lhoták
graf. úprava: I.Kremláček
tisk: i men s.r.o.

48 str., angl., náklad 1000ks, 90,-Kč

 

      Jiří Šuhájek – sklo, plastiky, obrazy

     ISBN 978-80-87420-05-8
     text: Eva Neumannová
     foto: P.Pavliňák, O.Pajer, G.Urbánek, M.Vojtěchovský, A.Mlynář,
             E.Neumannová, archiv Moser
     graf. úprava: Eva Rundová
     tisk: Art D-grafický ateliér Černý s.r.o., Praha

     44 str., náklad 300ks, není v prodeji
 

3+1=Porcelán (Jiří Kožíšek, Milan Neubert, Lenka S. Malíská, Ladislav Švarc)

ISBN 978-80-87420-03-4
text: Jan Samec
foto: B.Hořínek, St. Kožený
graf. úprava: Lenka Sárová-Malíská
tisk: Median s.r.o., Karlovy Vary

4dvojlisty v deskách, náklad 400ks, není v prodeji

 

Ženské závislosti

ISBN 978-80-87420-05-8
texty: Zdeňka Bílková, Eliška Furčáková

32 str., není v prodeji

 

     ARS LONGA… Jiří Anderle a jeho sbírky (kmenové umění
     Afriky, Dubuffet, Miró, Tapies, Chagall)

     ISBN 978-80-85052-86-2 vydala: Krajská galerie výtvarného
                                                    umění ve Zlíně
     texty: Ivan Neumann, Hana Hrudková, Ladislava Horňáková
     foto: R. Červenka, D. Novotný
     graf. úprava a tisk: Studio 6,15

     dvojlist A4, náklad 300ks, není v prodeji


 

     1961-2011 Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov

    ISBN 978-80-87420-03-4
    texty: Božena Vachudová, Zdeňka Čepeláková, Jan Samec
    foto: V.Růta, archiv galerie
    graf. úprava: František Steker
    tisk: Prima Press s.r.o.

    74 str., angl., 100,-Kč


 

Petr Pavlík / Poutnice v labyrintu

ISBN 978-80-87420-00-3
text: Ivan Neumann
foto: P. Zhoř, B. Lamrová, archiv autora
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o., Karlovy Vary

16 str., náklad 400ks, 80,-Kč

  VYPRODÁNO !!

 

Richard Konvička – obrazy, kresby

ISBN 978-80-86952-50-5
text: Vlastimil Tetiva
foto: J.Brodský, A.Janovský
graf.úprava: Miloš Minařík
tisk: Tiskárna PROTISK, České Budějovice

64 str., náklad 300ks, angl., není v prodeji

_________________________________________________________________________________

2010
_________________________________________________________________________________

 

       Otto Herbert Hajek - Ukazatelé cest / Wegezeichen

       ISBN 978-80-85014-94-5
       texty: Eva Neumannová, Hans-Joachim Goller, Otto Herbert Hajek
       foto: B.Hořínek, M.Špaček, archiv Nadace O.H.Hajeka
       graf. úprava: Geronimo-reklamní studio
       tisk: Kaliba, Praha

       72 str., něm., náklad 500ks, není v prodeji


 

      Zdeněk Sýkora - Krajina

      ISBN 978-80-904546-5-1 vydalo: verzone
      text: Jan Samec
      foto: J.Brabec, I.Raimanová, V.Mirvald, J.Vančát, H.Hamplová,
              M.Kukla, M.Polák, archiv L. a Zd. Sýkorových
      graf. úprava: Zdeněk Ziegler
      tisk: Tiskárna Protisk, České Budějovice

      60 str., angl. resumé, není v prodeji

 

Viktor Munk

ISBN 978-80-85014-92-1
texty: Božena Vachudová, Josef Hora
foto: J. Kovanic, archiv rodiny
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o. Karlovy Vary

32 str., náklad 500ks, 80,-Kč


 

Šimon Brejcha / Buch Much

ISBN 978-80-85014-91-4 (Galerie umění Karlovy Vary)
ISBN 978-80-85050-83-7 (Oblastní galerie v Liberci)
texty: Markéta Kroupová, Božena Vachudová
skeny: KANT Karel Kerlický
graf. úprava: Tomáš Brichcín
tisk: Geoprint

40 str., angl., 50,-Kč

 

Jan Vičar / Křížem krážem tiskem

ISBN 978-80-85014-80-8 (Galerie umění Karlovy Vary)
ISBN 978-80-85050-74-5 (Oblastní galerie v Liberci)
text: Božena Vachudová, Jan Vičar
foto: I. Emer, J. Freiberg
graf. úprava: Jan Čumlivski
tisk: Color print Boskovice

36 str., angl., náklad 500ks, 80,-Kč
_________________________________________________________________________________

2009
_________________________________________________________________________________


 

… ze sbírky II.

ISBN 978-80-85014-89-1
texty: Božena Vachudová, Jan Samec, Eva Neumannová
foto: B.Hořínek, Jan Kučera, Otto Palán
graf. úprava: Jan Kučera, Jan Samec, Geronimo
tisk: Kaliba, Praha

80 str., angl., náklad 600ks, 150,-Kč

 

  Alén Diviš / malby a kresby

  ISBN 978-80-85014-86-0 (Galerie umění Karlovy Vary)
  ISBN 978-80-86250-24-3 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
  Text: Jaromír Zemina
  graf. úprava: Filip Skalák
  tisk: TA Print, Praha

  32 str., není v prodeji

 

Monika Immrová / Tvary

ISBN 978-80-85014-81-5 (Galerie umění Karlovy Vary)
ISBN 978-80-85050-72-2 (Oblastní galerie v Liberci)
text: Božena Vachudová
skeny: KANT Karel Kerlický
graf. úprava: Signature s.r.o.
tisk: Realtisk

56 str., angl., není v prodeji


 

Václav Benda / Multifocus

ISBN 978-80-85050-72-1, vydala Oblastní galerie v Liberci
texty: Ivan Neumann, Naďa Řeháková
foto: V. Benda
graf. úprava: V. Benda
tisk: Unipress s.r.o. Turnov

224 str., angl., není v prodeji

 

       Martin Salcman 1896-1979

       ISBN 978-80-86415-68-0 (vydala Západočeská galerie v Plzni)
       texty: Roman Musil, Tomáš Brabec, Jaroslav Vančát, Zbyněk Sedláček
       foto: T. Brabec, J. Brodský, R. Červenka, J. Freiberg, J. Gordon,
               V. Havelka, B.Hořínek, O. a K. Kocourkovi,  P. Kuklík,
               Z. Matyásko, Oto Palán, P. Petrov, R. Portel, V. Pospíšil,
               R. Prekop, V. Stanko, I. Přeček, V. Šulc, J. Trojan,
               J. Vančát, V. Zoubek 
       graf. úprava: Luboš Drtina
       tisk: TA Print s.r.o.

       104 str., angl., není v prodeji
_________________________________________________________________________________

2008
_________________________________________________________________________________


 

… ze sbírky I.

ISBN 978-80-85014-79-2
texty: Božena Vachudová, Jan Samec, Eva Neumannová
foto: B.Hořínek
graf. úprava: Jan Kučera, Jan Samec, Geronimo
tisk: Kaliba, Praha

180 str., angl., náklad 1.000ks, 390,-Kč


 

     Aleš Lamr / v sobě

    ISBN 978-80-903876-5-2 (vydal Art D-Grafický atelier  Černý s.r.o. Praha)
    text: Jan Kříž
    foto: A. Lamr. P. Brunclík, B. Lamrová, M. Kincl, B. Lamrová, J. Erml,
           H. Lamr
    graf. úprava: Jan Lamr
    litografie: Art D-Grafický atelier Černý s.r.o. Praha
    tisk: Trico Praha

    180 str., angl., není v prodeji
_________________________________________________________________________________

2007
_________________________________________________________________________________
 

Česká krajinomalba 1850-1950, ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.

ISBN 80-85014-61-0
text: Jan Samec
foto: archiv Kooperativy, a.s.
graf. úprava: GERONIMO
tisk: HB Print Cheb

32 str., náklad 300ks, není v prodeji

 

       Druhý pohled
       Volná grafika a ex libris německy mluvících umělců v Čechách
       (1890-1938)  

       ISBN 80-85014-65-3
       texty: Zdeňka Čepeláková, Milan Humplík
       foto: B. Hořínek, M. Humplík
       graf. úprava: Eva Rundová
       tisk: Median, s.r.o., Karlovy Vary

       32 str., angl., náklad 500ks, není v prodeji

 

Antonín Střížek – Cinema

ISBN 80-85014-62-9
texty: Jan Samec, Hana Řeháková, Antonín Střížek
foto: B. Hořínek, M.Polák
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: Median, s.r.o., Karlovy Vary

24 str., angl., náklad 250ks, není v prodeji


 

    3+1 s výhledem do parku

    ISBN 80-85014-64-5
    texty: Zdeňka Čepeláková, Bořivoj Hořínek, Pavel Knapek,
             Fr. Steker, Pavel Želechovský
    foto: B. Hořínek
    graf. úprava: Fr. Steker
    tisk: Prima Press s.r.o.

    48 str., není v prodeji
_________________________________________________________________________________

2006
_________________________________________________________________________________

Ivana Lomová

ISBN 80-86970-28-0
text: Milena Slavická
foto: M.Polák
graf. úprava: Karel Kerlický
tisk: KANT – Karel Kerlický

40 str., angl., vyprodáno
_________________________________________________________________________________

2005
_________________________________________________________________________________

 

Mikoláš Axmann - Tisky

vydal autor
text: Ivan Neumann
foto: J. Beneš, H. Hamplová, J. Fantura, archiv autora
graf. úprava: Tomáš Coufal
tisk: Realtisk s.r.o.

26 str., angl., náklad 300ks, není v prodeji
_________________________________________________________________________________

2003
_________________________________________________________________________________

 

Miroslava Nová / Kameny

ISBN 80-85628-77-5  (vydala Galerie města Plzně)
texty: Václav Malina, Bronislav Losenický, Lenka Bydžovská (1992), Miroslava Nová
foto: I. Vala
graf. úprava a tisk: Typografik centr Plzeň

20 str., není v prodeji
_________________________________________________________________________________

1998
_________________________________________________________________________________
 

Historická grafika – ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech

ISBN 80-85014-35-1
texty: Vladimír Přibil
foto: M. Kuchař
graf. úprava: Renata Tučková
tisk: Printes Art Ostrov

36 str., není v prodeji


_________________________________________________________________________________

PRO ZÁJEMCE (vyřazeno z prodeje)
_________________________________________________________________________________

 

Jiří Šik / retrospektiva figury 1983-2009

ISBN 978-80-85014-97-6, vydáno 2010
texty: Lidmila Hanzlová, Otmar Homolka, Lenka Tóthová, Božena Vachudová, Vladimír Venda
foto: B.Hořínek
graf. úprava: David Košek
tisk: První dobrá s.r.o.

38 str., 0,-Kč


 

Prolínání / Verknüpfungen

bez ISBN, vydáno 2010
texty: Hans-Joachim Goller
foto: B.Hořínek, M.Farkaš, H.Arndt
graf. úprava: František Steker
tisk: Prima Press s.r.o.

120 str., něm., 0,-Kč
 

Jiří Šik / Prolínání

ISBN 978-80-85014-95-2, vydáno 2010
text: Lenka Tóthová
foto: B.Hořínek
graf.úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o.

skládačka 8str., něm., 0.-Kč

 

Zdeněk Sýkora / Krajina

ISBN 978-80-85014-99-0, vydáno 2010
text: Jan Samec
foto: archív Zdeňka a Lenky Sýkorových
graf.úprava:  Zdeněk Ziegler
tisk: Protisk České Budějovice

skládačka 8str., angl., 0.-Kč
 

Václav Lokvenc / výběr z díla

ISBN 978-80-85014-90-7, vydáno 2010
text: Ivan Neumann
foto: B.Hořínek
graf.úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o.

skládačka 8str., něm., 0.-Kč

 

Pavel Mára – Negativ etc.

ISBN 978-80-85014-84-6, vydáno 2009
texty: Eva Neumannová, Jan Samec
foto: P. Mára
graf. úprava: Daniel Vlček
tisk: Kaliba, Praha

24 str., angl., náklad 500ks, 0,-Kč
 

Václav Hejna – ze sbírek Galerie Zlatá husa

ISBN 978-80-85014-83-9, ISBN 978-80-86250-22-9, vydáno 2009
text: Magdalena Juříková
foto: V.Fyman, F.Skalák
graf. úprava: Atelijéur Půda
tisk: tiskárna Daniel, Praha

16 str., 0,-Kč
 

Adolf Kašpar - ilustrátor

ISBN 978-80-85014-87-7, vydáno 2009
text: Eva Neumannová
foto: J.Kučera
graf.úprava: Geronimo
tisk: Kaliba Praha

skládačka 8str., 0.-Kč
 

Jiří Balcar / Těžko popsatelná společnost (graf.listy 1955-1968 ze sbírek GU KV)

ISBN 978-80-85014-88-4, vydáno 2009
text: Božena Vachudová
foto: B.Hořínek
graf.úprava: Protebe
tisk: Ústecké tiskárny

skládačka 8str., náklad 800ks, 0.-Kč
 

Vary(i)ace I. /10 autorů současné výtvarné scény Karlovarska

ISBN 978-80-85014-71-6, vydáno 2008
texty: Zdeňka Čepeláková, Božena Vachudová, Václav Malina
foto: B.Hořínek
graf. úprava: František Steker
tisk: Prima Press s.r.o.

64 str., 0,-Kč
 

Vary(i)ace II. /4 autoři současné výtvarné scény Karlovarska

ISBN 978-80-85014-77-8, vydáno 2008
texty: Zdeňka Čepeláková, Božena Vachudová
foto: B.Hořínek, E.Tumpachová
graf. úprava: František Steker
tisk: Prima Press s.r.o.

22 str., angl., 0,-Kč
 

Anna Vančátová / V barvě

ISBN 978-80-85014-73-0, vydáno 2008
texty: Anna Vančátová, Božena Vachudová, Václav Malina
foto: J.Vančát
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o.

24 str., 0,-Kč

 

Art in Art / Dobrodružství vidění

ISBN 978-80-85014-72-3, vydáno 2008
text: Helena Fenclová

12monografi.listů+obálka, 0,-Kč
 

Armin Mueller-Stahl / Menschenbilder (Obrazy lidí)

ISBN 978-80-85014-75-4, vydáno 2008
texty: Jan Samec, Frank-Thomas Gaulin, Hans-Joachim Goller
foto: B.Hořínek, Kunsthaus Lübeck
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o.

32 str., něm., náklad 500ks, 0,-Kč
 

Miteinander / Společně (od exprese ke geometrii)

bez ISBN, vydáno 2008
texty: Hans-Joachim Goller
foto: D.Kurc, H.Fenclová, M.Farkaš, Ch.Rückdeschel, H.Arndt
graf. úprava: František Stecker
tisk: Prima Press s.r.o.

120 str., angl., náklad 500ks, 0,-Kč
 

Petr Veselý

ISBN 978-80-501473-0, vydáno 2007
text: Zbyněk Sedláček
foto: M.Vybíral, M.Polák
graf. úprava: Eva Rundová
tisk: CCB Brno s.r.o.

28 str., angl., 0,-Kč
 

Miroslav Páral / Dvě cesty

ISBN 80-85014-63-7, vydáno 2007
text: Jan Samec
graf. úprava: Geronimo
tisk: Kaliba s.r.o.

24 str., angl., náklad 300ks, 0,-Kč
 

Artkontakt 2007 Karlovy Vary / Trialog

bez ISBN, vydáno 2007
text: Jan Samec
litografie: Studio Rubens s.r.o.

16monograf. listů+obálka, 0,-Kč
 

Mindscape / Kirsimaria E. Törönen-Ripatti

ISBN 978-952-99888-0-8, vydáno 2007
texty: Monika Burian, Paula Hyvönen, Pirjo Julkunen, Petr Vańous
foto: J.Pohribný, T.Outinen, S.Martikainen
graf.úprava: studio Tesa
tisk: Tiskárna Macík

40str., fin., 0,-Kč
 

Adolf Kašpar - ilustrátor

bez ISBN, vydáno 2007
text: Antonín Střížek
graf.úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o.

skládačka 8str., angl., 0.-Kč
 

Současná výtvarná fotografie na Karlovarsku

bez ISBN, vydáno 2007
text: Božena Vachudová
graf.úprava: TeBe
tisk: Median s.r.o.

skládačka 8str., náklad 500ks, 0.-Kč
 

Lawrence Ferlinghetti / obrazy a básně

bez ISBN, vydáno 2007
text: Jitka Hlaváčková
graf.úprava: TeBe
tisk: Garmond s.r.o.

skládačka 8str., angl., 0.-Kč
 

Andrej Bělocvětov

bez ISBN, vydáno 2007
text: Jan Samec
foto: D.Bernard, archív P.Filipa
graf.úprava: Geronimo
tisk: Kaliba s.r.o.

skládačka 8str., náklad 600ks, 0.-Kč
 

Rudo Prekop

ISBN 80-805014-58-0, vydáno 2006
texty: Zbyněk Illek, Lucia Benická, Helena Musilová, Jan Samec
foto: Rudo Prekop
graf. úprava: Rudo Prekop
tisk: Tiskárna Daniel

64 str., angl., náklad 500ks, 0,-Kč
 

Nové výpravy / české malířské a grafické umění přelomu 19. a 20.st. ze sbírek GU KV

bez ISBN, vydáno 2006
text: Božena Vachudová
foto: V.Přibil
graf.úprava: Eva Rundová
tisk: Median s.r.o.

skládačka 6str., náklad 1000ks, 0.-Kč
 

Exprese… / graf.listy ze sbírek GU KV

bez ISBN, vydáno 2006
text: Božena Vachudová
foto: V.Přibil
graf.Eva Rundová
tisk: Median s.r.o.

skládačka 6str., náklad 1000ks, 0.-Kč

 

Günter Grass / Stíny

bez ISBN, vydáno 2006
text: Jan Samec, Frank-Thomas Gaulin
foto: V.Přibil, Geronimo
graf.úprava: Geronimo
tisk: HB Print Cheb

skládačka 8str., něm., náklad 1000ks, 0.-Kč
 

Svatopluk Klimeš / Stopy cest

ISBN 978-80-85014-54-8, vydáno 2005
Text: Jan Samec
foto: archiv autora
graf. úprava: Pavel Frič
tisk: Tiskárna Daniel

32 str., angl., 0,-Kč
 

František Ronovský / Cesty k monumentalitě

ISBN 80-85014-53 X, vydáno 2004
text: Jan Kříž
foto: Š.Aussenberg, B.Hořínek
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Dragon Press Klatovy

52 str., 0,-Kč
 

Jindřich Prucha / malby a kresby z let 1907-1914

ISBN 80-85090-53-8, vydáno 2003
texty: Jaromír Zemina, Zdeněk Sejček
foto: V.Fyman, F.Skalák
graf. úprava: Filip Skalák
tisk: Horák, Ústí nad Labem

84 str., 0,-Kč
 

Pavel Nešleha / Sedimenty paměti

ISBN 80-85014-45-9, ISBN 80-85628-58-9, vydáno 2002
texty: Petr Wittlich
graf. úprava: Jan Solpera
tisk: Kant

skládačka 6 str., 0,-Kč
 

Oscar Dominguez v Československu

ISBN 80-85227-27-4, vydalo Muzeum umění Olomouc 1997
text: Pavel Štěpánek
foto: V.Chochola, A.Mičúchová, I.Přeček, O.Šimáček, A.Urbánková, archivy
graf. úprava: Bohdan Bloudek
tisk: Euro-Print Olomouc

76 str., náklad 600ks 0,-Kč
 

Jaroslav Ježek / porcelán, keramika, kresba, malba

ISBN 80-85014-38-6, vydáno 1995
text: Jiří Šetlík, Otmar Homolka
foto: J.Klimaj, V.Radechovský, Z.Sokol
graf.úprava: Miroslav Ježek

70 str., resumé angl., něm., fr., 0,-Kč
 

Oldřich Smutný

ISBN 80-858557-02-2, vydáno 1995
text: Jaromír Zemina
foto: L.Hausenblas, H.Hamplová
tisk: CCB Brno s.r.o.

24 str., resumé angl., něm., fr., 0,-Kč
 

Václav Benda

ISBN 80-85090-11-2, vydáno 1992
text: Naďa Řeháková
foto: V.Benda
graf.úprava: Zdeněk Ziegler
tisk: Turnovské tiskárny

24 str., náklad 600ks, 0,-Kč
 

V dimenzích prázdna

bez ISBN, vydáno 1991
text: Tomáš Vlček
foto: Š.Bartoš, Z.Feyfar, Š.Grygar, O.Hájek, H.Hamplová, P.Kuklík, M.Šejn,
        L.Teplý, A.Urbánková, T.Vlček
graf. úprava: Miloš Šejn
tisk: Printes Praha

64 str., angl., náklad 1000ks, 0,-Kč
 

Vojtěch Preissig / grafika a malba 1932-1938

bez ISBN, vydáno 1983
text: Tomáš Vlček

40 str., náklad 1000ks, 0,-Kč
_________________________________________________________________________________

Ediční řada Česká kresba
_________________________________________________________________________________

 

Karel Malich / Česká kresba / 1

ISBN 80-85014-21-1, vydáno 1994
text: Karel Srp
foto: H. Hamplová
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč

Jitka Svobodová / Česká kresba / 2

ISBN 80-85014-22-X, vydáno 1995
text: Karel Srp
foto: B. Lamarová
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč
 

Stanislav Kolíbal / Česká kresba / 3

ISBN 80-85014-24-6, vydáno 1995
text: Jiří Valoch
foto: P.Zhoř
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč
 

Václav Boštík / Česká kresba / 4

ISBN 80-85014-25-4, vydáno 1995
text: Jaromír Zemina
foto:
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

bez desek, 6 str., angl., 0,-Kč

 

Vladislav Mirvald / Česká kresba / 5

ISBN 80-85014-27-0, vydáno 1996
text: Jiří Valoch
foto: M.Kukla
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč

 

Ladislav Novák / Česká kresba / 6

ISBN 80-85014-28-9, vydáno 1996
text: Jiří Valoch
foto: L.Teplý
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč

 

Miloš Ševčík / Česká kresba / 7

ISBN 80-85014-30-0, vydáno 1997
text: Ivan Neumann
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč


Adriena Šimotová / Česká kresba / 8

ISBN 80-85014-31-9, vydáno 1997
text: Jaromír Zemina
foto: H. Hamplová
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč

 

Jan Kotík / Česká kresba / 9

ISBN 80-85014-32-7 vydáno 1997
text: Jiří Valoch
foto: R.Chatrný
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč

 

Daisy Mrázková / Česká kresba / 10

ISBN 80-85014-36-X, vydáno 1998
text: Jiří Machalický
foto: H.Hamplová
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč
 

Stanislav Podhrázský / Česká kresba / 11

ISBN 80-85014-37-8, vydáno 1998
text: Jan Kříž
foto: J.Kříž
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč
 

Jiří Mrázek / Česká kresba / 12

ISBN 80-85014-39-4, vydáno 1999
text: Zbyněk Sedláček
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovalam Praha

8 str., angl., 0,-Kč
 

Olga Karlíková / Česká kresba / 13

ISBN 80-85014-40-8, vydáno 2000
text: Zbyněk Sedláček
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Art studio Kovolam Praha

8 str., angl., 0,-Kč
 

Pavel Nešleha / Česká kresba / 14

ISBN 80-85014-43-2, vydáno 2001
text: Petr Wittlich
foto: R.Chatrný
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Dragon Press Klatovy

8 str., angl., 0,-Kč
 

Vladimír Novák / Česká kresba / 15

ISBN 80-85014-50-5, vydáno 2003
text: Ruggero Sicurelli
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Dragon Press Klatovy

8 str., angl., 0,-Kč

 

Petr Štěpán / Česká kresba / 16

ISBN 80-85014-51-3, vydáno 2004
text: Eva Petrová
foto: T.Mukařovský
graf. úprava: Václav Fiala
tisk: Dragon Press Klatovy

8 str., angl., 0,-Kč

background